Mikšovského ul.

Datum interpelace:
14. 03. 2013
Datum odpovědi:
09. 04. 2013
Interpelující:
Mgr. Roman Sedlák
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

11. 3. 2013, Praha

Vážený pane starosto,

                Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se problematiky nové výstavby v ulici Mikšovského v Košířích. V článku od paní Kudláčkové, na serveru aktualne.cz, se píše o neoprávněném postupu stavebního úřadu naší městské části v případě povolení realizace stavby viladomů firmou Central Group. V řízení prý byli zcela opomenuti místní obyvatelé.  Stavební úřad Magistrátu hl. m. Prahy rozhodl o bezodkladném zastavení stavby a v některých instancích rozhodl o nutnosti odstranit části stavby (vodní dílo). Radnice městské části Praha 5 se má starat o blahobytný rozvoj na svém území. Stavba v ulici Mikšovského však tento koncept nenaplňuje, což by Vás jako starostu mělo zajímat.  Rád bych Vás touto cestou požádal o vyjádření, zdali jste dal prošetřit možné pochybení stavebního úřadu naší městské části a zdali jste touto cestou došel k nějakému výsledku? Také bych rád znal Váš osobní názor na tuto výstavbu – zdali jí podporujete?

děkuji,

Roman Sedlák,
předseda klubu zastupitelů TOP 09

Odpověď:

Vážený pane Sedláku,

 odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci nové výstavby v ulici Mikšovského v Košířích.

 Dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, že tato záležitost není v mé kompetenci, jelikož se jedná o výkon státní správy a ne samosprávy, čehož si jste zajisté jako člen zastupitelstva plně vědom.

 Výstavbu v ulici Mikšovského považuji za citlivou záležitost a dle mého osobního názoru za nešťastně řešenou. Nadále budu tuto záležitost sledovat, nicméně mi pravomoc, jež mi byla platnými právními předpisy svěřena, nedovoluje do tohoto řízení zasahovat.

 S pozdravem                                                                                                                   

  

 

Ing. Miroslav Zelený
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě