Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy

Datum interpelace:
17. 09. 2019
Datum odpovědi:
25. 10. 2019
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold

Interpelace:

Vážený pan radní
Bc. Lukáš Herold
Štefánikova 13 a 15
150 22 Praha 5

Interpelace – Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy

Vážený pane radní,
obracím se na Vás v záležitosti Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy, které rada HMP schválila na svém zasedání dne 5. 8. 2019
Strany tohoto memoranda jsou: hlavní město Praha, městská část Praha 1, městská část Praha 3, městská část Praha 7, městská část Praha 10 a městská část Praha 22 tím, že v budoucnu mohou k Memorandu přistoupit i další městské části.
Dle textu návrhu memoranda v hlavním městě Praze žijí v bytové nouzi stovky rodin a není jim známo, jaká pomoc je jim již v současnosti k dispozici (státní dávky na bydlení, poradenství, bytový fond ve vlastnictví hlavního města Prahy). Tyto ohrožené rodiny se nacházejí ve většině městských částí. Strany Memoranda jsou přesvědčeny, že nalézt řešení pro ohrožené rodiny by mělo být společným zájmem hlavního města Prahy, městských částí i obyvatel hlavního města Prahy. Proto strany Memoranda považují za zásadní, aby se k tomuto Memorandu připojilo co nejvíce městských částí, jen tak se podaří lidem v bytové nouzi a nejvíce ohroženým rodinám s dětmi pomoci.
Táži se Vás proto, zda MČ P5 obdržela žádost o připojení k tomuto memorandu, kteří politici a úředníci posuzovali, zda se k memorandu připojit, a jakým způsobem bylo reagováno.
Jaký vy sám máte postoj k memorandu?
Dále by mne zajímalo, z jakých důvodů memorandum neprojednaly odborné komise rady, jakož i rada MČ Prahy 5.
Osobně se domnívám, že memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze si zaslouží i naší podporu a pokud se v budoucnosti ukáže jeho zbytečnost, lze bez sankce kdykoliv odstoupit. Z tohoto důvodu Vás žádám, aby se MČ Praha 5 dodatečně připojila.

S pozdravem,
Jakub Suchel
Interpelaci podal:
Josef Cuhra, zastupitel

Odpověď:

Bc. Lukáš Herold
Místostarosta MČ Praha 5 25. 10. 2019

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold, místostarosta MČ Prahy 5
Interpelaci podal: Ing. Josef Cuhra zastupitel MČ Prahy 5

Vážený pane zastupiteli
odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 17. 09. 2019 ve věci Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy (dále jen „Memorandum“)
první verzi jsme od pana radního Zábranského obdrželi emailem 12.7.2019. V emailu nám oznámil, že Memorandum bude uzavřeno s MČ P 1,3,7, 10 a 22, ostatním městským částem nabízí účast při tomto programu a s dotazy se lze obrátit na jeho poradce. Dle informace bytového odboru HMP byl materiál s „Memorandem“ v Radě HMP revokován a schválena nová verze „Memoranda“ v srpnu 2019, která nám dosud nebyla zaslána.

Idea samotného „Memoranda“ je samozřejmě přínosná, bytová problematika je společná všem městským částem. Proto jsem návrh první verze „Memoranda“ předal k připomínkování Odboru bytů a převodů nemovitých věcí a Odboru sociální problematiky a prevence kriminality. Dle jejich názoru je „Memorandum“ příliš obecné a není zcela jasná kompetence obou stran.

Memorandum bylo od začátku připravováno pouze s politicky spřízněnými radnicemi dle smýšlení pana Zábranského, což považuji za naprosté diletantství. Jak se již několikrát ukázalo, bytovou politiku města mohou připomínkovat jen někteří. Ostatním jsou předkládány případně k připojení. Dosud jsme nebyli oficiálně požádání o připojení k memorandu a proto nepovažuji za vhodné se k memorandu vyjadřovat na úrovni orgánů městské části. Můj osobní názor však je, že jde o další prázdné gesto, které má jen zaplnit mediální prostor. Zároveň Vás mohu ujistit, že Praha 5 prostřednictvím příslušných odborů, komisí a rady řeší velmi zodpovědně problematiku sociálního bydlení a souvisejících problémů.

S pozdravem

Lukáš Herold
Místostarosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě