Materiály a závěry komisí a výborů

Datum interpelace:
17. 12. 2019
Datum odpovědi:
06. 01. 2020
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Mgr. František Gemperle, Ing. Jiří Vejmelka
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace 2

Vážený pane předsedo Gemprle, vážený pane předsedo Vejmelko,

prosím vás o informaci, kdy budou na stránce usneseni.praha5.cz pro veřejnost skutečně dostupné materiály a závěry komisí a výborů. K dispozici je často pouze přehled přijatých usnesení, ovšem bez jakéhokoli podkladu k bodům, o kterých se hlasovalo. Např. záložka výboru životního prostředí ze 14. 11. neobsahuje dokonce zatím ani ten přehled usnesení. Děkuji za odpověď.

Adam Rut, předseda zastupitelského klubu Piráti

Odpověď:

MgA. Adam Rut

předseda zastupitelského klubu Piráti                                               V Praze dne 6. 1.2020

 

 

Odpověď na interpelaci č.2  z 8.  zasedání ZMČ Praha 5 ze dne 17. 12. 2019

 

 

Vážený pane předsedo,

 

nerozumím tomu, proč se ve své interpelaci ze dne 17. 12. 2019, která se týká problematiky zveřejňování a kvality materiálů a závěrů komisí a výborů, obracíte zrovna na mě.

Přesto Vám však odpovím.

Jak samozřejmě víte, kvalita a rozsah zápisů z jednání komisí a výborů i jejich zveřejňování zejména v Proxiu je dlouhodobý problém. Bohužel, ani za deset měsíců od komunálních voleb v roce 2018, kdy měl starosta Daniel Mazur z Pirátské strany v kompetenci IT a Vy jste byl předsedou Výboru pro otevřenou radnici a ombudsmana, se nepodařilo problémy vyřešit.

 

V současné době se již nová koalice řešením problémů zabývá. Na posledním zasedání Výboru pro otevřenou radnici, kde jste nebyl přítomen, byl projednán návrh, co vše by měly zápisy z komisí a výborů obsahovat. Rovněž byla diskutována i problematika včasného zveřejňování zápisů. Věřím, že při projednání na Radě MČ budou přijata opatření k výraznému zlepšení situace.

 

Co se týká zveřejnění zápisu z 10. zasedání Výboru životního prostředí, které se konalo 14.11.2019, došlo k neúmyslné prodlevě při ověřování zápisu. Zvolená ověřovatelka Linda Neubergová z Pirátské strany měla při změně zaměstnání potíže s počítačem. Z tohoto důvodu stvrdila ověření zápisu až při dalším zasedání VŽP dne 12. 12. 2019. Protože prosincové jednání výboru bylo obsáhlé, byl prioritně řešen zápis z tohoto jednání a tak došlo k další prodlevě při zveřejňování zápisu z 10. zasedání VŽP – za což se, pane Rute , omlouvám.

 

Na závěr Vás chci upozornit, že k dnešnímu dni není na stránce usneseni.praha5.cz zveřejněn žádný dokument o jednání Kontrolního výboru ze dne 10. 12. 2019. V KV je předsedou Váš stranický kolega a Vy jste jeho členem.

 

 

S pozdravem                                                                    Jiří Vejmelka

předseda Výboru životního prostředí