letohrádek Portheimka

Datum interpelace:
19. 12. 2017
Datum odpovědi:
21. 02. 2018
Interpelující:
Petr Hnyk
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold
Věc: Využití letohrádku Portheimka

Vážený pane bakaláři,

děkuju Vám za Vaši odpověď na předchozí interpelaci, ačkoliv přišla s mírným zpožděním.

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold

Věc: Využití letohrádku Portheimka

Vážený pane bakaláři,

děkuju Vám za Vaši odpověď na předchozí interpelaci, ačkoliv přišla s mírným zpožděním.

 

Ve své odpovědi mne vyzýváte, abych neblafoval, ale používal čísla. Bohužel sám jste se dopustil několik nepřesných a zavádějících použití čísel.

Rád bych se proto zeptal, proč zaměňujete částku provozní dotace a rozpočet na dvě různé příspěvkové organizace? Částka 1,6 mil Kč, kterou považujete na rozpočet Portheimky v roce 2015, byla ve skutečnosti provozní dotací na p.o. Kulturní klub Poštovka – tedy jiný objekt. Částka 5,3 mil. Kč, kterou považujete za rozpočet Portheimky v roce 2016, je ve skutečnosti provozní dotace na celé Kulturní centrum Praha 5 – tedy Portheimku i Poštovku dohromady. Jednoduchou matematikou se dostaneme k částce 3,7 miliónu korun, což je skutečné navýšení provozní dotace na Portheimku v roce 2016. Z této částky je 1,57 mil. Kč určeno na náklady na energie, opravy a udržování, což je převod z rozpočtu Odboru majetku a investic. Navýšení rozpočtu v roce 2017 je skutečně dramatické, ale musím zdůraznit, že v té době jste již byl Vy členem Rady městské části a je to i Vaše zodpovědnost.

Bohužel jste také zapomněl odpovědět na poměrně důležitou část mého předchozího dotazu, kterou porovnání návštěvnosti Galerie Portheimka s lety 2014 a 2015. Podle mých informací se jednalo o 3400 a 3100 návštěvníků. Ve srovnání s lety 2016 a 2017 se jedná o zvýšení návštěvnosti na dvojnásobek. Nemyslíte, že dvojnásobné navýšení návštěvnosti lze hodnotiti a bylo i cílem městské části Praha 5?

Petr Hnyk

19. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpelovaný: radní Jan Trojánek
Věc: Mzdové náklady Vzdělávacího a informačního centra, o.p.s.

Vážený pane radní,

Předně bych Vám rád poděkoval za vyčerpávající zprávu o činnosti VIC, kterou jste předkládal na minulém jednání zastupitelstva městské části Praha 5, a chtěl bych Vám položit pár doplňujících dotazů.

V mzdových nákladech byla uvedena částka přesahující 500 tisíc korun na jedno čtvrtletí. Celkově to znamená, že roční mzdové náklady přes dva milióny korun. Mohl byste prosím uvést, kolik má VIC zaměstnanců a na jaký úvazek? Případně můžete doplnit i měsíční mzdu jednotlivých zaměstnanců.

Víte, kolik činili mzdové náklady Informačního centra Praha 5, o.p.s. v předchozích letech? Můžete tuto částku porovnat se současnými náklady a zdůvodnit rozdíl?

Dozvěděl jsem se, že se na podzim v prostorách VIC konaly kurzy fotografování, které přednášel jeden ze členů zastupitelstva. Byly tyto kurzy organizovány přímo VIC nebo se jednalo o komerční pronájem? Kolik byly případné příjmy z tohoto pronájmu?

Děkuju Vám za odpovědi.

Petr Hnyk

19. 12. 2017

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5
Bc. Lukáš Herold
zástupce starosty MČ P5

19. 02. 2018

 

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty MČ Prahy 5

Interpelaci podal: Petr Hnyk, zastupitel MČ Prahy 5

 

Milý pane kolego,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 19. 12. 2017 ve věci využití letohrádku Portheimka.

ptáte se mne, proč zaměňuji částky na dvě různé příspěvkové organizace. Nezaměňuji, ale Vy neumíte číst anebo číst nechcete umět. Tak ještě jednou neb opakování je matka moudrosti.

 

V předchozí odpovědi na interpelaci jsem napsal:

 

„V roce 2015 nebyla Galerie Portheimka zajišťována externími subjekty, ale úřadem MČ. Fungovala pouze jedna galerie a přímé náklady opravdu byly 360.000 Kč.  Poté, co byl schválen Váš návrh, aby Portheimku spravovalo kulturní centrum, rozpočet začal strmě stoupat. V roce 2016 byl z původních 1.6 milionu navýšen na 5,3 milionu Kč.“

 

Tím říkám, že Portheimka stála v roce 2015 360 tisíc Kč a v roce 2016 se z 360 tisíc navýšil rozpočet na 3,7 milionu korun.  Totiž rozpočet naší příspěvkové organizace se navýšil z 1,6 milionu (rok 2015) na 5,3 milionu Kč v roce 2016. To ve své interpelaci potvrzujete i Vy.

 

V čem je tedy problém?

Snad jedině v tom, že jak píšete, jednoduchou matematikou se dostaneme k číslu 3,6. Dle mého názoru je 5,3 – 1,6 však 3,7.

 

Věřím, že při příští interpelaci si již nebudeme opakovat čtení, sčítání a odčítání, ale zkusíte se zeptat na něco podstatnějšího.

 

S pozdravem,

 

 

Lukáš Herold

Zástupce starosty MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě