Lékařská správa první pomoci

Datum interpelace:
09. 12. 2004
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

                                                                                                         Milan Jančík

                                                                                                          Starosta

                                                                                                          MČ Praha 5

 

 

                                                                                                          9.12. 2004

 

 

 

 

LSPP Praha 5 – Interpelace

 

Vážený pane starosto,

 

V souvislosti s přesunem LSPP v Praze 5, Kartouzské ulici do FNM Motol, byl dnešního dne  v novinách MF Dnes otištěn dopis čtenářky, která v něm popisuje Vaši schůzku s lékaři – pediatry Prahy 5, 13, 16, 17. Pisatelka uvádí, že jste přítomné lékaře upozornil, že mají být rádi, že jim obec pronajímá ordinace za  regulovatelné nájemné.    

 

Žádám o Vás vysvětlení,  zda jste tímto  výrokem vyjádřil pouze svůj osobní názor, nebo zda se jednalo o názor RMČ,  ve kterém  jste naznačil budoucí směřování  MČ v záležitosti pronájmu ordinací. 

 

 

Josef Cuhra

 

Člen Zastupitelstva MČ Praha 5 za KDU-ČSL

 

Odpověď:

Vážený pane,

 

Odpovídám tímto  na Vaši interpelaci a sděluji následující: článek, kterým popisuji ústy paní doktorky Tiché svým obsahem i dikcí neodpovídá obsahu a způsobu, jakým setkání s lékaři pediatry probíhalo. Mimo oficiální část jednání z mých úst zazněla věta: „ v tomto ohledu MČ  očekává z vaší strany vstřícnost k LSPP, tak jako je MČ už léta vstřícná k lékařům nezvyšováním nájemného za nebytové prostory, jak tomu bylo u jiných podnikatelů, říkám podnikatelů, kterým lékaři rozhodně jsou.“

 

S úctou

 

 

 

                                                                                       Mgr. Milan  J a n č í k