lávka na Císařskou louku

Datum interpelace:
22. 11. 2016
Datum odpovědi:
19. 12. 2016
Interpelující:
Mgr. Martina Pokorná
Interpelovaný:
JUDr. Tomáš Homola

Interpelace:

 

Městská část Praha 5                                                                                 

JUDr. Tomáš Homola                                                                         

radní MČ P5    

Mgr. Martina Pokorná

                                                                                                          Členka ZMČ Praha 5

 

 

15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016

 

Interpelace č. 3

JUDr. Tomáš Homola
Radní ÚMČ Praha 5

 

 

Věc: Lávka na Císařskou louku

 

Vážený pane radní,

 

obracím se na Vás ve věci výstavby lávky pro chodce a cyklisty na Císařské louce. Projekt klenuté lávky, která by propojila severní cíp Císařské louky se smíchovskou náplavkou, aby byla průchozí a průjezdná na kole, byl připraven již v roce 2008 a odhadovaná cena byla tehdy 32 milionů.

 

V září 2015 zpracovala Technická správa komunikací Praha studii, která navrhovala tři varianty zdvihací lávky. K jedné z variant bylo obdrženo i kladné stanovisko památkové ochrany, nicméně IPR Praha s předloženými variantami vyslovil nesouhlas a požadoval vypsání architektonické soutěže.

 

Ptám se vás, pane radní:

  • V jaké fázi se projekt nachází?
  • Proběhla nebo se chystá nová architektonická soutěž požadovaná IPRem?
  • Je již známa nová odhadovaná cena?
  • Kdy bude projekt a jeho případné varianty projednány na dopravní komisi?
  • Kdy se uskuteční veřejné projednání projektu s občany na Praze 5?
  • Má nebo připravuje MČ vytvoření celkové krajinářské koncepce Císařské louky?

 

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 11. 2016

Odpověď:

Městská část Praha 5                                                                                 

JUDr. Tomáš Homola                                                                         

radní MČ P5    

Mgr. Martina Pokorná

                                                                                                          Členka ZMČ Praha 5

 

 

 

MC05 77854/2016                                                                                                   V Praze dne 19.12.2016

                                                                                             

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

pokud jde o Vaši interpelaci ohledně výstavby lávky pro chodce a cyklisty na Císařskou louku, uvádím, že tato problematika mi, jakožto radnímu pro dopravu, nepřísluší. Pokud je mi známo, zadala městská část vypracování projektové dokumentace, která však do současnosti zpracována není a samotného mne řešení lávky zajímá. Obraťte se proto s žádostí o informace na radního, který má na starosti investice.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Tomáš Homola

Radní MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě