kulturní instituce

Datum interpelace:
26. 01. 2016
Datum odpovědi:
26. 02. 2016
Interpelující:
MUDr. Zlatko Marinov
Interpelovaný:
Petr Hnyk
Příloha interpelace:

Interpelace:

Téma: Správa kulturních institucí MČ P5

Interpelovaný: Radní MČ P5 pro kulturu

 

Interpelace

 

Vážený pane radní,

 

Dovoluji se na Vás obrátit s otázkou, nakolik považuje MČ Praha 5 přístupové cesty ke kulturním institucím MČ Prahy 5 za kulturní prostor. Osobně nejsem srozuměn s přístupem vedení kulturní instituce zřizované MČ Prahy 5, od kterého se mi ve výzvě k prosazování zkulturnění  přístupové cesty před hlavní vchod, jako významné kulturně-veřejné instituce zřizované MČ Prahy 5, opakovaně dostalo odpovědi, že přístupové cesty nemíní řešit, protože má na starosti důležitější věci.

 

Žádám zprávu  o porovnání efektivnosti kulturních institucí MČ Prahy 5.

Žádám zprávu  o poměru prostředků určených ke správě a prostředků k realizaci kulturních aktivit ( ne sportovních) kulturních institucí MČ Prahy 5.

Žádám o vyjádření, jak je upraveno zřizování, respektive smysluplnost navažování kompostu na pozemky kulturních institucí, zejména kompostu založeného u přístupové cesty ke Kulturnímu klubu Poštovka. 

Žádám, abych obdržel písemnou odpověď v zákonném časovém rámci.

 

 

V Praze dne 26.1.2016

                                                                                                    MUDr. Zlatko Marinov

                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

 

Odpověď:

Vážený pane doktore,

 

děkuji Vám za dotaz a dovolím si doplnit ostatní kolegy z Rady městské části, kterým jste tento dotaz také zaslal.

 

Protože jsem byl v kopii elektronické komunikace, kterou jste směřoval k ředitelce naší příspěvkové organizace, rád bych se k ní také vyjádřil. Za mne osobně musím říci, že paní ředitelka Vám reagovala na opakované dotazy naprosto bez prodlení a ihned zajistila kontrolu všech míst, které má příspěvkové organizace svěřené ve správě.

 

Dokonce v jednom případě vznikl nepořádek až poté, co jí byla doručena vaše zpráva. Musím ocenit, jak jste dokázal odhadnout, že uprostřed noci někdo naveze kolečkem listí před vchod do kulturního domu. I díky Vašemu upozornění mohlo být listí v časných ranních hodinách odstraněno a nedošlo k ohrožení návštěvníků Poštovky.

 

K vašemu dotazu na kompostování si dovolím připomenout, že na pozemku kulturního domu Poštovka se nacházejí pouze jehličnaté stromy, které až na výjimky neopadávají. A pokud vím, tak jehličí se na kompostování nepoužívá. V případě kompostování posečené trávy je využíván kompostér, který byl zapůjčen za stejných podmínek, jako mají ostatní školská zařízení MČ Praha 5.

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Petr Hnyk

radní MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě