Kulturní akce

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
01. 08. 2007
Interpelující:
Ing. Vlasta Váchová
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

I N T E R P E L A C E

  

Vážený pane starosto,

  

     do rozpočtu MČ P5 na rok 2007 byly zařazeny kulturní akce v celkové částce Kč 8 570 000,- . Rada MČ P5 v období leden – 19. červen 2007 odsouhlasila pořádání kulturních akcí v celkové částce Kč 5 524 491,35. Z této částky ale akce ve výši Kč 3 724 169,- do rozpočtu zařazeny nebyly (viz přiložená tabulka).

 

Z tohoto důvodu Vás žádám o vysvětlení:

1)      Proč jsou kulturní akce nad rámec schváleného rozpočtu pořádány.

2)      Proč pořádání kulturních akcí nemá prakticky žádný systém. Např. rada dne 19. 6. schválila akci pod názvem „Bezpečně na prázdniny“, která se měla uskutečnit už 21. 6. a bylo na ni vyčleněno Kč 280 000,-.

3)      Jak je kontrolována efektivnost, účelnost a hospodárnost (3 E) všech kulturních akcí pořádaných městskou částí .

 

S pozdravem

  

Ing. Vlasta Váchová, zastupitelka

  

V Praze 27.6.2007

 

Odpověď:

V Praze dne 1. srpna 2007

 

Věc: Interpelace  ve věci kulturních akcí

 

Paní kolegyně,

Odbor školství a kultury  organizačně zajišťoval akce uložené p. radním Tučkem a projednané v Komisi kulturní a památkové péče  a akce uložené pí. Mgr. Vávrovou, Ph.D., zástupkyní starosty projednané v Komisi výchovy a vzdělávání. 


Akce č. 1, 5, 6, 9  jsou schválené v rozpočtu.
Akce č. 10 schválena v rozpočtu 1 milion Kč, usnesením RMČ byla částka pouze navýšena v rámci    
                  rozpočtu 0604 – kultura na pokyn p. radního Tučka.

Akce č. 11 a 13 – finanční prostředky schváleny v rozpočtu 04 – kulturní a sportovní akce, byla
                   provedena pouze rozpočtová změna a rada schvalovala pouze organizátora akce.

Akce č. 3 – na pokyn p. radního Tučka financováno z rezervy schválené v rozpočtu 2007 – 0604 –

                   kultura.

 

Akci “Bezpečně na prázdniny”  nezajišťoval Odbor školství a kultury, pouze příspěvek na tuto akci projednán v KVV z rozpočtu OŠK.

 

OŠK nepořádal žádné akce nad rámec rozpočtu, pouze provedl rozpočtové změny v rámci rozpočtu 04 – školství a 0604 – kultura.

 

Příslušná komise rady doporučuje zařazení kulturních akcí, které   OŠK předkládá RMČ ke schválení. Na akcích zajišťovaných OŠK se účastní referent OŠK.

 

  

S pozdravem

  

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA