Krizová opatření

Datum interpelace:
23. 04. 2009
Datum odpovědi:
09. 06. 2009
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace
 
Vážený pane starosto,
 
již ani pravicová ani levicová část našeho politického spektra nepochybuje, že se nacházíme v období hospodářské krize. Žádám proto o stručnou odpověď na otázku, jaká opatření pro občany zasažené touto krizí chystá Rada MČ Praha 5. Předem upozorňuji, že odpověď vyjádřená slovem „žádná“, mě příliš neuspokojí.
 
 
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 23. 4. 2009
 

Odpověď:

Vážený pane doktore,
představitelé Městské části Praha 5 schválili v březnu dvě rozhodnutí, kterými reagovali na dopady finanční krize v České republice. Radní MČ Praha 5 se po koaličních jednáních dohodli na plošné slevě na nájemném v obecních bytech pronajímaných městskou částí a na snížení nájemného z pronájmu nebytových prostor.
Plošné slevy nájemného v prostorách majetku městské části reagují na současný ekonomický vývoj ve společnosti a předpokládaný dopad krize na spotřebu domácností. Vedení Městské části nalezlo konsensuální způsob podpory domácností a podnikatelů s mírným dopadem na rozpočet městské částí.
Sleva nájemného se týká obecních bytů pronajímaných MČ Praha 5 za regulované nájemné a činí 50 % z letošního navýšení dle zákona 107/2006 Sb. A to s platností od 1. 3. Do 3. 12. 2009.
 
           
S úctou                                                                     
 
 
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                  
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě