Kompenzační dohoda - poradci

Datum interpelace:
16. 04. 2024
Datum odpovědi:
14. 05. 2024
Interpelující:
Mgr. Jan Klusoň
Interpelovaný:
Monika Shaw Salajová, M.Sc.

Interpelace:

Téma: „Kompenzační dohoda – poradci“
Interpelovaný: Monika Shaw Salajová, M.Sc., místostarostka MČ Praha 5
V Praze dne 16. 4. 2024

Interpelace

Vážená paní místostarostko,

v odpovědi na interpelaci týkající se poradců členů rady MČ Praha 5 za hnutí SEN 21 ze dne 18. 3. 2024 je uvedeno:

„Náklady na poradce SEN 21 jsou výsledkem politické dohody. SEN 21 přepustil post uvolněného zastupitele Pirátům a z části to dostal kompenzováno výdaji na své poradce. Celkově byl dodržen stanovený limit výdajů ve výši 2 mil. Kč.“

V souvislosti s touto „kompenzační dohodou“ Vás zdvořile žádám o zodpovězení následujících otázek (včetně předložení dokumentů):

1. Kdy byla tato „kompenzační dohoda“ uzavřena?

2. Jaký byl důvod uzavření této „kompenzační dohody“?

3. Bylo uzavření této „kompenzační dohody“ podmínkou uzavření koaliční smlouvy a stanovení počtu uvolněných radních a zastupitelů koalice?

4. Kdo tuto „kompenzační dohodu“ za Vaše politické hnutí SEN 21 uzavřel?

5. Kdo byl přítomen uzavření této „kompenzační dohody“?

6. Byla tato „kompenzační dohoda“ uzavřena písemně, či ústně?

7. Pokud byla tato „kompenzační dohoda“ uzavřena písemně, žádám o její předložení.

8. Pokud byla tato „kompenzační dohoda“ uzavřena ústně, žádám o uvedení ujednání v této „kompenzační dohodě“ obsažených.

9. Proč Vaše politické hnutí SEN 21 tuto „kompenzační dohodu“ nezveřejnilo?

10. Byla tato „kompenzační dohoda“ uzavřena na dobu určitou (např. po dobu trvání koaliční smlouvy), případně na dobu neurčitou (s rozvazovací podmínkou vázanou např. na snížení počtu uvolněných zastupitelů za Piráty)?

11. Z odpovědi na interpelaci plyne, že dle „kompenzační dohody“ byla část této dohody kompenzována výdaji na poradce, ale již není uvedeno, jak byla kompenzována další část dle této dohody. Žádám o uvedení dalších kompenzací (např. kanceláře pro dalšího zastupitele SEN 21 apod.) poskytnuté dle této „kompenzační dohody“ (vedle poradců).

12. Žádám o sdělení, podle kterého právního předpisu byla tato „kompenzační dohoda“ uzavřena, s uvedením konkrétních ustanovení právního předpisu.

Předem děkuji za Vaši odpověď a jsem s přátelským pozdravem

Mgr. Jan Klusoň
zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Mgr. Jan Klusoň
zastupitel MČ Praha 5

V Praze dne 14. 5. 2024

Věc: odpověď na interpelaci ze dne 16. 4. 2024

Vážený pane zastupiteli,

tímto reaguji na Vaši interpelaci týkající se Vámi pojmenované tzv. „kompenzační dohody“. Nejspíše máte na mysli politickou dohodu v rámci koaličního vyjednávání, kdy nižší počet uvolněných zastupitelů za klub SEN 21 byl narovnán vyšším limitem pro čerpání prostředků na poradce radních, a to z toho důvodu, aby byl naplněn požadavek dostatečného odborného zázemí pro výkon funkcí radních hnutí SEN 21.

Průběh koaličních jednání nehodlám blíže komentovat, neboť se jedná o interní záležitosti koalice.

S pozdravem

Monika Shaw Salajová, M.Sc.
místostarostka za sociální oblast a sport

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě