Koaliční smlouva

Datum interpelace:
11. 06. 2009
Datum odpovědi:
09. 07. 2009
Interpelující:
JUDr. Martin Fott, LLM
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

Martin Fott
zastupitel MČ Praha 5
(ODS)
                                                    
Milan Jančík                         Vlasta Váchová
starosta MČ Praha 5               předsedkyně sociálního výboru
(ODS)                                         (ČSSD)                                          
 
Praha dne 11. června 2009
 
Interpelace k utajení nové koaliční smlouvy mezi částí ODS a ČSSD
 
Vážený pane starosto,
vážená paní předsedkyně,
 
dne 23. dubna 2009 uzavřela část zastupitelů ODS v čele se starostou Milanem Jančíkem, část zastupitelů ČSSD a nezařazení zastupitelé koaliční smlouvu (podle některých interpretací dodatek původní koaliční smlouvy ODS, ČSSD, SNK-ED, nezařazení). Podle mého názoru je tato koaliční smlouva pokračováním nedemokratického uspořádání na radnici Prahy 5, které není založeno na transparentní koalici politických stran, ale na tajné dohodě jednotlivců napříč stranami.
 
Text této koaliční smlouvy zůstal utajen veřejnosti, a dokonce i některým zastupitelům za ODS a ČSSD, kteří tedy zcela unikátně ani nedostali příležitost rozhodnout se, zda se k ní připojí či nikoliv. Takové jednání je nekonstruktivní ze strany části ODS stojící za Milanem Jančíkem, ovšem přímo šokující ze strany ČSSD, jejíž volební strategií bylo heslo „Otevřeme Vám radnici“. ČSSD sice opravdu do radnice „vstoupila hlavním vchodem“, ovšem díky tajně uzavřené smlouvě s Milanem Jančíkem. Takové jednání představitelů ČSSD připomíná až podvod na voličích či přinejmenším lhostejnost ke svým volebním slibům.
 
Je příznačné, že sám oblastní předseda ČSSD Jiří Paroubek označuje fungování koalice na Praze 5 za dobré a tím se nepřímo ztotožňuje i s tajným koaličním uspořádáním na radnici Prahy 5. Hlavní moje námitka proti stávajícímu stavu je nasnadě: zastupitelé ani voliči nemohou posoudit, jak koalice plní koaliční smlouvu, když její obsah ani personální složení neznají. Tím je narušen princip demokratické kontroly a zastupitelstvo nemůže plnit svoji roli.
 
Dovoluji si Vám proto položit následující otázky:
 
  1. Je možné zveřejnit personální a programovou část současné koaliční smlouvy, včetně tajných dodatků, s uvedením všech signatářů personální i programové části?
  2. Můžete prosím nastínit, podle jakého klíče byli vybíráni signatáři této koaliční smlouvy, když řada zastupitelů ODS a ČSSD tuto smlouvu vůbec neviděla?
 
Děkuji za Vaši odpověď či za případné zveřejnění smlouvy.
 
S úctou
 
Martin Fott

Odpověď:

                                                                                             
 
 
 
  

Věc: Interpelace ve věci koaliční smlouvy
 
Vážený pane doktore,
text nové koaliční smlouvy byl konzultován s členy původní koaliční smlouvy, protože se jedná o dodatek k té původní. Tu jste, pokud vím, měl možnost vidět. Přesněji řečeno jste jí měl možnost přečíst a buď souhlasně podepsat, či nepodepsat a vyjádřit s ní tak svůj nesouhlas. Vybral jste si druhou variantu. Pak nevidím sebemenší důvod, proč bychom Vás měli seznamovat s obsahem dodatku ke smlouvě, ke které jste se původně nepřipojil a nejevil jste v průběhu trvání zájem se k ní připojit. Tato smlouva se Vás z Vašeho vlastního rozhodnutí netýkala. Kdo projevil zájem se k této smlouvě připojit, byl s ní také seznámen. Všichni členové klubu ODS byli se smlouvou seznámeni. Vy jste členem jiného klubu.
 
Co se týká textu smlouvy a jeho zveřejnění. Ten nemusí být ze zákona zveřejňován a já osobně nevidím důvod, proč by tomu tak mělo být. Přestože v ní není nic tajného, jedná se o souhrn paragrafů, které určují personální obsazení rady a dalších orgánů, což je přeci základem pro vládnutí na jakékoliv úrovni a je to legitimní. Dále jsou zde ustanovení věnovaná programu rady MČ Praha 5 a jak se budou řešit případné neshody. Výsledky této dohody jsou patrné z personálního obsazení radnice a z její činnosti. Hlavní části koaliční dohody jsou obsaženy v programovém prohlášení Rady MČ Praha 5.
Pokud budeme vyzváni veřejností, přesněji řečeno voliči na Praze 5, smlouvu zveřejníme.
 
 
  
S úctou                                                                    
 
Vážený pan
JUDr. Martin Fott
člen ZMČ Praha 5
Radlická  186/110
Praha 5
150 00
 
V Praze 9. července 2009
 
 
Interpelace – Koaliční smlouva mezi částí ODS a ČSSD
 
 
 
 
Vážený pane doktore,
 
     těší mě Váš zájem o zastupitele ČSSD, respektive o jejich informovanost.
Přestože tyto otázky považuji za vnitřní záležitost Klubu zastupitelů ČSSD, ráda bych Vás ujistila o tom, že zastupitelé ČSSD se podíleli na sestavení programové části dodatku ke koaliční smlouvě a všichni členové Klubu zastupitelů ČSSD byli se zněním dodatku ke koaliční smlouvě seznámeni v zápisu z jednání Klubu.
 
Z tohoto důvodu Vaši interpelaci považuji za neopodstatněnou.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
Ing. Vlasta Váchová,
Předsedkyně Klubu zastupitelů ČSSD
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě