kluziště Portheimka

Datum interpelace:
30. 01. 2014
Datum odpovědi:
25. 02. 2014
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

 

Interpelace I.

 

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

Rada na svém zasedání dne 3. 12. 2013 přijala usnesení číslo 57/1980/2013 návrh na umístění umělého kluziště v parku Portheimka, k. ú. Smíchov. Zhotovitelem je firma TM Daps s. r. o., za celkovou částku 514.250 Kč včetně DPH.

Protože již před 9 lety, dne 24. 11. 2004 usnesením číslo 47/1463/2004 Rada schválila koupi otevřeného kluziště Super Glide od firmy Česká distribuční, s. r. o v hodnotě 1,915.000,- Kč + DPH o rozměrech 250 m2 a koupi druhého otevřeného kluziště Super Glide od firmy RZA media s. r. o. v hodnotě 1,915.000,- Kč + DPH o rozměrech 250 m2, žádám o sdělení, jak bylo s těmito původními kluzišti naloženo. Nebyla příliš často používána.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 30. 1. 2014

 

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 30. 01. 2014 ve věci kluziště Portheimka.

Obě Vámi zmiňovaná umělá kluziště byla v minulosti umístěna a využívána v areálech základních škol V Remízku a Weberova. V roce 2008 si Odbor městské zeleně ÚMČ Praha 5 nechal odborně posoudit stav obou ploch dle norem ČSN EN 13 817, ČSN EN 1516 a ČSN EN 1176-1. Z odborného posudku jednoznačně vyplynulo, že „…technický stav jednotlivých částí mobilních umělých kluzišť je zcela nevyhovující, odporuje bezpečnostním požadavkům a užívání většiny částí opotřebené mobilní kluzné plochy je pro veřejnost nepřijatelné.“

Na základě tohoto stanoviska pak byly obě plochy staženy z užívání. Rada MČ Praha 5 následně svým usnesením č. 27/903/2008 ze dne 19. 8. 2008 schválila likvidaci obou kluzišť.

 Krom výše uvedeného poznamenávám, že jednou z priorit vedení radnice je podpora aktivního životního stylu občanů MČ Praha 5. Z tohoto důvodu se Rada MČ Praha 5 rozhodla rozšířit nabídku zimních sportovních ploch i o otevřené kluziště v parku Portheimka. Hřiště bylo užíváno zejména školami, odpoledne pak rodinami s dětmi.

 

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě