Kluziště Barrandov

Datum interpelace:
26. 03. 2019
Datum odpovědi:
10. 04. 2019
Interpelující:
Ing. Pavel Richter
Interpelovaný:
Karel Bauer

Interpelace:

3. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 26. 3. 2019

Karel Bauer
místostarosta

Věc: Kluziště Barrandov

Vážený pane místostarosto,

v minulém týdnu jste slavnostně ukončili provoz umělé ledové plochy na náměstí 14. října.
Letošní druhá sezóna provozu potvrdila zájem občanů o tuto volnočasovou aktivitu.
Naše koalice před touto sezonou přemýšlela o rozšíření o druhou ledovou plochu na sídlišti Barrandov. Z důvodu výše finančních nákladů bylo nutné v souladu s ZVZ vypsat na pořízení a provoz těchto obou kluzišť podlimitní veřejnou zakázku. Bohužel vzhledem k časové náročnosti celého tohoto zákonného procesu se rozšíření o druhou plochu nezdařilo.
Na posledním zastupitelstvu jsme schvalovali rozpočet na rok 2019, kde jsem bohužel v příslušné kapitole nalezl částku stěží postačující na zajištění provozu jedné ledové plochy.
Pochopil jsem tedy, že se Barrandovští této kratochvíle příští zimu nedočkají.
Ovšem 27. 2. 2019 v rozhovoru pro TV Praha jste sice trochu nepřesvědčivě, nicméně srozumitelně o záměru realizovat ledovou plochu na Barrandově v příští sezóně mluvil.
Mohu vás tedy požádat o uvedení tohoto rozporu na pravou míru?
Plánujete tedy druhou ledovou plochu na Barrandově?
Z jaké kapitoly budete zajišťovat její případné financování (jak provozu, tak případně pořízení zařízení)?
Nebude to na úkor plánovaných dotačních titulů do oblasti sportu?

Děkuji za odpověď.

Pavel Richter

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Pavel Richter
zastupitel Městské části Praha 5

Odpověď na interpelaci z 3. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne 26. 3. 2019
Interpelace č. 3 – Kluziště Barrandov

Vážený pane zastupiteli,

odpovídám na Vaši interpelaci z 3. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne
26. 3. 2019.

Realizaci ledové plochy na sídlišti Barrandov v příští zimní sezóně plánujeme. Bohužel v době schvalování rozpočtu MČ Prahy 5 na rok 2019 nebylo jasné, zda bude možné v následující sezóně realizovat ledovou plochu na náměstí 14. října tak jako v uplynulé sezóně. Důvodem byla možná rekonstrukce náměstí spojená s dopravní úpravou, která byla podmíněna rekonstrukcí tramvajových zastávek v ulici Lidická. V tomto případě jsme uvažovali o přesunu stávající ledové plochy na Barrandov a nebylo tudíž nutné vyčlenit v rozpočtu další finanční prostředky.

V současnosti jsem dostal informace z TSK a Dopravního podniku hlavního města Prahy, že v letošním roce žádnou stavební úpravu v Lidické ulici neplánují. Na Barrandově proto budeme realizovat druhou ledovou plochu, jejíž finanční krytí akce zajistíme z vrácené daně z příjmů právnických osob za rok 2018. Financování tak nebude na úkor plánovaných dotačních titulů do oblasti sportu.

Věřím, že Vás moje odpověď uspokojila a přeji příjemný den.

S pozdravem,

Karel Bauer
místostarosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě