Kartouzská-dům pro seniory

Datum interpelace:
20. 06. 2012
Datum odpovědi:
13. 07. 2012
Interpelující:
Růžena Peterková
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace  –  ZZ  Kartouzská

 

 

Vznáším prostřednictvím pana starosty MUDr. R. Klímy interpelaci na Radu MČ Praha 5.

Žádám Radu MČ Praha 5 o projednání a poskytnutí adekvátních informací občanům Prahy 5 ve věci NEREALIZOVANÉHO DOMU PRO SENIORY v rámci zdravotnického zařízení Kartouzská.

Přikládám kopii z informačního materiálu, ve kterém ředitel společnosti MEDIFIN  Radomír Luptovský mimo jiné informoval občany P5 o realizaci uvedené stavby.

Pokládám za nutné s ředitelem Medifinu projednat důležitou a potřebnou stavbu, informovat pravdivě občany a průběžně zastupitele MČ Praha 5 m. j. v časopisu Pětka pro vás.

Pokládám spolu se spoluobčany za nedůstojné nesplnit slíbené v tak velkorysém projektu (jak sám ředitel Medifinu uvádí) na pronajatém ZZ Kartouzská.

Žádám písemnou odpověď v zákonné lhůtě.

 

 

Peterková Růžena

Odpověď:

 

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

dům pro seniory v areálu stávajícího zdravotnického zařízení Kartouzská je součástí záměru,
který společnost Medifin a.s. historicky předložila vedení Městské části Praha 5.

 Společnost Medifin a.s. je nejen nájemcem zdravotnického zařízení Kartouzská, ale i jeho smluvním správcem. Za dobu existence těchto smluvních vztahů k nim bylo sepsáno několik dodatků a také vzniklo několik navazujících smluv. Lze konstatovat, že celý smluvní rámec v současnosti neposkytuje Městské části Praha 5 jistotu, že veškeré smluvní závazky jsou jasně definovány, a to jak rozsahem tak v reálném čase. Tato nejistota se týká i domu pro seniory.

 Z výše uvedených důvodů nechalo stávající vedení MČ zpracovat právní posouzení všech smluvních ujednání s cílem dosáhnout maximálního stupně jistoty a orientace v následně činěných krocích. Právní stanovisko je toho času zpracováváno, resp. finalizováno. Předpokládáme, že z něj vyplynou jasně definované kroky a úkony, které je zapotřebí učinit, aby bylo dosaženo původně stanovených záměrů.

Vedení Městské části Praha 5 následně bude se společností Medifin a.s. jednat o uvedení smluvního rámce do roviny oboustranné jistoty. Ke slibům minulého vedení se nebudu vyjadřovat. Historicky dané závazky společnosti Medifin a.s. budou ověřeny a v případě jejich platnosti striktně vyžadovány.

S pozdravem

 

 

                                                                                        MUDr. Radek Klíma

                                                                                        starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě