Kaple Panny Marie Bolestné

Datum interpelace:
18. 05. 2006

Interpelace:

 

 

V Praze dne 18.5.2006

 

 

 

 

JUDr. Milan Jančík

Starosta MČ Praha 5

Śtefánikova 13-15

Praha 5

 

 

 

 

 

 Vážený pane starosto,

 

 

 

 obracím se na Vás s prosbou o pomoc při zabezpečení kaple Panny Marie Bolestné (kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod R.č.Ú.s.1- 1349). Tato kulturní památka leží na parcele č.617, ale není prý, vedena v katastru nemovitostí zřejmě z důvodu, že ji KÚ na základě knihovní vložky č. 262 k.ú. Hlubočepy do katastru nemovitostí nepřepsal.

Kapli ničí vandalové a bezdomovci. Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí již bezpočtukrát okolí kapličky i samotnou kapličku uklízela. Bohužel, protože tuto kulturní památku nelze zabezpečit, je po chvíli stav opět neutěšený.

Několikrát jsme žádali o pomoc i Městskou policii, aby zde situaci monitorovali. Zdá se nám však, že tato jejich činnost není soustavná a je pouze nahodilá, takže situaci v podstatě neřeší.

 

Přikládám i některé dokumenty, které jsme při našem pátrání o vlastníkovi nemovitosti získali.

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem

Jitka Matoušková

Odpověď:

 

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci                             

 

Vážená paní Matoušková,

 

k Vaší interpelaci ze dne 18.5. 2006, ve které žádáte o pomoc při řešení neutěšeného stavu kaple Panny Marie Bolestné, k.ú. Hlubočepy, Zbraslavská ul., sděluji:

 

Obdobná záležitost byla řešena již v roce 2004, kdy na Odbor školství a kultury byl zaslán dopis od Svazu ochrany přírody a krajiny ČR, v kterém pisatel nabízel spoluúčast při opravě a obnově této památky. Byl vyhledán majitel, kterému byl doručen dopis se žádostí o sjednání nápravy v dané věci.  Vlastník na dopis nereagoval a po dalším upomínání telefonicky sdělil, že na opravu kaple nemá finanční prostředky.

Odbor školství a kultury zaslal opětovně majiteli dopis, ve kterém požádal vlastníka, aby informoval odbor o plánovaných krocích, jež by vedly k zabezpečení kaple proti vandalům a nežádoucím osobám. Dále byla zaslána na odbor výstavby žádost o provedení místního šetření v objektu.

Majiteli kaple bylo zároveň doporučeno, aby zažádal u MČ Praha 5 o grant určený vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu a opravu. Vlastník objektu dosud o finanční příspěvek nepožádal.

Vzhledem k tomu, že majitelem památky je soukromá osoba, jsou naše pravomoce značně omezené.

 

 

S pozdravem

 

 

 

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě