Jednací řád ZMČ

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková a Mgr. František Gemperle
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace na starostku R. Zajíčkovou a předsedu výboru pro Otevřenou radnici a agendu ombudsmana F. Gemperleho
Vážená paní starostko, vážený pane předsedo,
bude předložen nový jednací řád zastupitelstva MČ P5, který byl již námi předpřipraven a diskutován na společném jednání Výboru pro otevřenou radnici a legislativní komise v červnu 2019? A bude tento jednací řád obsahovat také závazky směrem k publikaci materiálů týkajících se předpokládaných bodů zastupitelstva tak, aby i veřejnost měla k těmto podkladům přístup, jak s tím počítala připravovaná novelizace?
Zajistí návrh také více prostoru pro vyjádření veřejnosti i zastupitelů v rámci jednotlivých bodů, jak jsme navrhovali?
Děkuji Vám za informace.
Adam Rut, předseda klubu zastupitelů „Piráti“

Odpověď: