Jednací řád ZMČ P5

Datum interpelace:
17. 01. 2023
Datum odpovědi:
02. 02. 2023
Interpelující:
Ing. Jan Panenka
Interpelovaný:
Mgr. Lucie Boudová
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Od: Ing. Jan Panenka (ODS), zastupitel

Komu: Mgr. Lucie Boudová, zastupitelka, předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici

V Praze dne 17.01.2023

Věc: INTERPELACE

Vážená paní Boudová,
s odvoláním na můj předložený pozměňovací návrh k bodu č. 24 Aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5 na 2. zasedání ZMČ Praha 5 dne 17.1.2023, Vás žádám o sdělení, kdy a na jakém zasedání ZMČ Praha 5 bude prezentována úprava účasti při videokonferencích. Je nutné vyřešit možnost tajnou volbou, jelikož při současné úpravě Jednacího řádu ZMČ Praha 5, při rovnosti účasti zastupitelů, je nemožnost hlasování tajnou volbou žalovatelné.
Děkuji

Ing. Jan Panenka

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Jan Panenka
Zastupitel MČ Praha 5

V Praze dne 02. 02. 2023
Odpověď na interpelaci z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 17. 1. 2023

Vážený pane zastupiteli,

aktualizace jednacího řádu se bude řešit dle harmonogramu schváleného Výborem pro otevřenou radnici (VOR), viz usnesení VOR/1/7/2022:
• Sběr podnětů ke změnám v jednacích řádech ZMČ, výborů ZMČ a komisí RMČ, vč. diskuse: do 10.3.2023
• Vyjádření Výboru pro otevřenou radnici k navrhovaným změnám: 23.3.2023
• Projednání navrhovaných změn v RMČ: duben 2023
• Předložení navrhovaných změn na jednání ZMČ: nejbližší zasedání ZMČ po projednání návrhů v RMČ
Na jednání VOR 23.3. se projednají všechny návrh a určí se priority jejich řešení. Aktualizaci Jednacího řádu Zastupitelstva Městské části Praha 5 (ZMČ P) týkající se úpravy účasti při videokonferencích budu navrhovat k řešení jako prioritní.
Na jednání VOR dne 27.1. jsme zároveň reagovali na debatu o procesu projednávání, s výsledným usnesením VOR/2/7/2023:
Pověřujeme předsedkyni VOR, aby návrh změny jednacího řádu rozeslala s dostatečným předstihem (pět týdnů před daným jednáním VOR) všem zastupitelkám a zastupitelům a vyzvala předsedy klubů
a výborů, aby návrh v klubech a výborech v případě zájmu projednali a případně zaslali VOR své připomínky za tyto kolektivní orgány.
S ohledem na výše uvedené lze předpokládat následující průběh:
– 23.3. projednání podnětů a schválení úpravy účasti při videokonferencích jako prioritní úkol
– 23.3.-6.4. vytvoření návrhu úprav
– 6.4. rozeslání návrhu úprav zastupitelkám, zastupitelům, předsedům výborů, předsedům klubů
– 6.4.-12.5. sběr připomínek, projednání návrhu úprav v RMČ a výborech, které o to projeví zájem
– 12.-18.5. vypracování návrhu znění po připomínkách pro jednání VOR.
– Předložení na nejbližší zastupitelstvo, tj. 20.6.
Prosím, vezměte na vědomí, že toto je ideální průběh, který může být ovlivněn vyšší mocí nebo potřebou delší diskuze.

S pozdravem,

Mgr. Lucie Boudová, PhD
zastupitelka MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě