Interpelace ve věci užívání Informačního střediska v Prokopském údolí

Datum interpelace:
09. 10. 2007
Datum odpovědi:
09. 11. 2007
Interpelující:
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Interpelovaný:
Jitka Matoušková

Interpelace:

Paní
Jitka Matoušková,
předsedkyně Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5 (nezávislá)
 
V Praze 9. 10. 2007
 
 
Interpelace ve věci užívání Informačního střediska v Prokopském údolí
 
 
 
Vážená paní Matoušková,
 
jako předseda Klubu zastupitelů Strany zelených musím veřejně vyjádřit politování, že jsme Vám a paní Evě Kalhousové umožnili v listopadu 2006 kandidovat za Stranu zelených do zastupitelstva MČ Praha 5. Přes vaše ujišťování o spolupráci jste hned po volbách začaly podporovat koalici kolem Milana Jančíka a během téměř ročního působení v této koalici jste svým hlasováním ukázala, že vám nejde o životní prostředí, občanskou společnost či veřejný zájem. Strana zelených se musí od vašeho chování veřejně distancovat. Požadujeme dále i veřejné vysvětlení nejasností kolem  vaší Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí (dále Společnost), a jejího vztahu k zastupitelstvu a úřadu Městské části Praha 5.
 
Vážili jsme si vaší práce ve Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Vadí nám však, že jste jako zastupitelka při hlasování neoznámila střet zájmů a sama sobě (Společnosti) schvalovala vyúčtování ekologických grantů od MČ. Vadí nám dále, že jste Smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy pro Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí podepsanou starostou arch. Petrem Syrovým (ODS) a Josefem Matouškem 6. 1. 1994 neuvedla za 13 let do právního pořádku a souladu s realitou. Podle našich informací teprve po 10 letech ÚMČ vložil dne 24. 5. 2004 geometrický plán staveb Centra do katastru nemovitostí (výpis z KN z 5. 6. 2007) a teprve v září 2007 (po podání podnětu na přešetření do kontrolního výboru ZMČ Praha 5) navrhl odbor obchodních aktivit úřadu MČ P5 vaší Společnosti uzavřít řádnou nájemní smlouvu na užívání objektu.
 
 
V souvislosti s užíváním prostor v Informačním centru v Prokopském údolí vámi a vaším manželem od roku 1994 vás žádáme o odpovědi:
 
  1. Co jste udělala od roku 1994 jako zakladatelka Společnosti a dlouholetá zastupitelka na MČ Praha 5 pro uzavření řádné nájemní smlouvy Společnosti v Informačním centru?
  2. Jakou částku Společnost zaplatila městské části za užívání Informačního centra v jednotlivých letech 1994-2007? (Prosím přehled resp. kopie dokladů.)
  3. Jaké částky Společnost dostala od Městské části na provoz Informačního centra formou darů, grantů, atd. v letech 1994-2007? (Prosím přehled.)
  4. Jaké jsou měsíční provozní náklady objektu, ve kterém Informační centrum sídlí (elektřina, plyn, odvoz odpadů atd.)?
  5. Využíváte část objektu Informačního centra také pro své bydlení?
 
 
Děkuji za odpovědi. 
 
S pozdravem
  
 
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Předseda politického Klubu Strany zelených ZMČ P5
jan.martinec@zeleni.cz

Odpověď:

RNDr.Jan Martinec, CSc
Předseda Klubu Zelených
 
 
 
V Praze dne 9.11.2007
Pane zastupiteli,
 
objekt K Dalejím 480 (nyní 748/6) má v nájmu Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, kontaktní adresa: Pražského 661, Praha 5. Tím by má odpověď mohla končit. Napsal jste, bohužel, na špatnou adresu.
Protože vím, že jste nezkušený zastupitel, budu se Vám snažit poskytnout některé informace, které vím. Také Vám dám radu, kde si potřebné informace zjistit. V současné době je Informační centrum otevřené pro veřejnost každý víkend a po dohodě kdykoliv. Spojení je mimo jiné na internetu a na informační nástěnce v Prokopském údolí. Tam byste také získal odpovědi na Vaše otázky, kdybyste se o práci Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí chtěl zajímat.
Objekt K Dalejím se do vlastnictví MČ Praha 5 dostal v roce 1991 z vlastnictví Národní galerie.
Uzavřít nájemní  smlouvu s MČ Praha 5 bylo a je úkolem J. Matouška. Ten čekal na výzvu z OOA k uzavření smlouvy. Na jeho opakované dotazy mu bylo odpovídáno, že smlouvu prozatím nelze uzavřít, protože dosud nebyl vydán zákon o vojenských újezdech. (vlastnické vztahy k pozemkům byly komplikované). Na některé další Vaše otázky najdete odpovědi ve výročních zprávách Společnosti, které pravidelně zveřejňuje od roku 1991.
MČ Praha 5 (jako dobrý správce svého majetku) opakovaně provedla kontroly objektu K Dalejím 748/6. Poslední kontrola byla v září tohoto roku.
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí nemá žádné zaměstnance a všichni její členové provádí všechny aktivity formou dobrovolné práce a bez nároku na odměnu.
Objekt je využíván v souladu se stávající smlouvou a to pro účely ochrany přírody. Členové Společnosti provádí ochranu přírody hlavně prakticky a dlouhodobě.
 Společnost byla oceněna Cenou Niky a dalšími českými i mezinárodními oceněními.
 Pan Velek se svojí rodinou  byl častým hostem na akcích pro veřejnost, které pořádala Společnost a mohl Vám proto podat doplňující informace. Asi ve Vašem klubu vázne vzájemná komunikace.
Pan Velek spolu s Vámi si založil předvolební kampaň na dobré práci Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí a jejích dlouholetých aktivitách na území MČ Prahy 5 a předpokládala jsem, že jste znalý poměrů v tomto občanském sdružení.
Pokud Vás zajímá práce Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, obracejte se svými dotazy a podněty na kontaktní adresu Pražského 661, 152 00 Praha 5.
Pokud Vás zajímá práce zastupitelky Jitky Matouškové obracejte se na mne. Děkuji.
 
 
S pozdravem Jitka Matoušková
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě