Interpelace ve věci ukončení smluvního vztahu mezi MČ Praha 5 a firmou ACCT s.r.o.

Datum interpelace:
11. 12. 2003

Interpelace:

 

 

 

                                                                                                Milan Jančík

 

                                                                                                starosta MČ Praha 5

 

 

                                                                                                11.12. 2003

 

 

Interpelace ve věci  ukončení smluvního vztahu mezi  MČ Praha 5 a firmou ACCT s.r.o.

 

 

Vážený pane starosto,

 

Dne  30.6. 2003 vypršela platnost  smlouvy o správě obecního majetku mezi   MČ Praha 5 a firmou ACCT –Rakousko –českou  poradní a obchodní společností s.r.o.  Podle hlavy XV., čl. 1 této smlouvy,   se platnost smlouvy prodlužuje  automaticky vždy o 1 rok, pokud není  některou ze smluvních stran  s předstihem 1 roku vypovězena.

Firma ACCT s.r.o. nadále vykonává správu obecního  majetku. Vykazuje přitom dlouhodobě nejhorší hospodářské výsledky. Úroveň správy budov a způsob komunikace s nájemníky jsou předmětem častých stížností obyvatel. Prodlužování smluvního vztahu je tudíž pro MČ Praha 5 nevýhodné.

Žádám Vás proto o vysvětlení, proč nebyla smlouva včas vypovězena a dále o doložení  usnesení rady MČ,  kterým bylo rozhodnuto o prodloužení smlouvy s firmou ACCT s.r.o.  

 

S pozdravem,

 

Ing. Josef Cuhra

 

 

Odpověď:

Vážený pane kolego,

 

 

odpovídám na Vaši interpelaci ve věci ukončení smluvního vztahu mezi MČ Praha 5 a firmou ACCT s. .r o. a sděluji následující:

Vzhledem k tomu, že ještě neskončil soudní spor MČ Praha 5 s firmou ACCT s. r. o.                   o platnosti smluvního vztahu, nelze smluvní vztah s touto firmou vypovědět.

S úctou

 

 

      

 

 

                                                                                 Milan  J a n č í k

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě