Interpelace ve věci personálního řízení

Datum interpelace:
13. 10. 2005

Interpelace:

Interpelace ve věci personálního řízení Úřadu Městské části Praha 5 (dále úřadu)

 

 

Žádám pana starostu, aby věnoval pozornost a  prošetřil jako nejvyšší statutární zástupce Městské části Praha 5  personální postupy všech pracovníků vedení úřadu.

 

Mám informace o asociálních a chybných manažérských přístupech vedení úřadu zejména k jednotlivým úředníkům. Vzhledem k tomu, že jako člen zastupitelstva zastupuji i úředníky jako občany nezbývá mi, než poukázat na přístupy se kterými nemohu souhlasit. Připomínám při této příležitosti  předešlé interpelace – personální záležitosti sociálního odboru. Další průběh tehdejších kauz ukázal, že vznesené námitky a kritika byly z velké části oprávněné.

 

Uvádím příklady postupů vedení úřadu, které považuji za neslušné.

Nevím zda pan starosta ví, že byl rozvázán pracovní poměr s dlouhodobě působící úřednicí 14 dní před dovršením lhůty pro zákonné získání nároku na 1,5 % navýšení základu důchodu. Na její žádost, zda by nemohla dostat výpověď se 14 ti denním odkladem jí bylo řečeno, že přeci úřad není zaopatřovací ústav. Další úřednici byla zamítnuta žádost o řádnou dovolenou, o kterou žádala z důvodů, že jí umíral otec. Úřednice ukončila okamžitě pracovní poměr.

 

 V současnosti dochází k destabilizaci pracovních podmínek v odboru výstavby. O této situaci jste, pane starosto, informován písemně od července tohoto roku a nebudu ji podrobně popisovat. Pouze obecně poznamenávám, že se nejedná  jen o zřejmé útoky na pracovní postavení vedoucí odboru (vypsání výběrového řízení na obsazené místo a další), ale i o záměrné neobsazování pracovních míst v odboru a tím přetrvávající přetížení ostatních úředníků odboru.  Podle mých informací situaci vůbec neřešíte a stejně jako v případě personálních postupů v sociálním odboru se snadno dostane úřad do soudních sporů, které kromě ostudy mohou způsobit i zbytečné finanční výlohy.

 

Vzhledem k tomu, že se v této interpelaci jedná o personální záležitosti, navrhuji Vám, pane starosto, abyste neodpovídal písemně, ale abyste vyvolal společné jednání Vaše, pana tajemníka a  vedoucí odboru výstavby, kterého bych se mohla účastnit.

 

 

 

  

 

V Praze dne 13.10.2005                                             Doc.RNDr. Eliška Jelínková, CSc.

Odpověď:

V Praze dne 1.11. 2005

Vážená paní docentko,

na ZMČ dne 13. 10. 2005 jste mi předala interpelaci ve věci personálního řízení Úřadu Městské části Praha 5 s tím, že nepožadujete písemnou odpověď , ale požadujete  vyvolání společného jednání s příslušnými zainteresovanými zaměstnanci úřadu.

Nechal    jsem    si    předložit   dostupné   informace   k  Vámi  uvedeným   skutečnostem       ( přikládám v příloze ) a na základě  zhodnocení a posouzení jejich relevantních hodnot  nepovažuji v této chvíli za potřebné a užitečné vyvolávat společné jednání s Vámi a zodpovědnými zaměstnanci.

Personální řízení  je velice citlivou záležitostí mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a je  dostatečně a přesně vymezeno příslušnými  právními předpisy. Z  toho důvodu si myslím , že není  vhodné ani účelné aby do nich  vstupovali jiné osoby, zvláště pokud jsou ne vždy dostatečně, přesně a nestranně informováni o probíhajících personálních a pracovněprávních  postupech a jednáních.

 

 

 

S úctou

JUDr. Milan Jančík

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě