INTERPELACE VE VĚCI KONFERENCE PARTNERSKÝCH MĚST - ČERVEN 2006

Datum interpelace:
21. 12. 2006
Datum odpovědi:
19. 01. 2007
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

INTERPELACE VE VĚCI KONFERENCE PARTNERSKÝCH MĚST – ČERVEN 2006

 

Pane starosto,

 

žádám Vás o předložení komplexní zprávy o konání Konference partnerských měst , na kterou MČ využije prostředky z evropských fondů

Zpráva by měla obsahovat:

a)      přesné vyúčtování akce

b)      přehled firem, které zajišťovaly servis a propagaci akce

c)      finanční částky odvedené jednotlivým realizátorům

d)      způsob zadávání zakázek jednotlivým dodavatelům

e)      přesně rozepsané navyšování nákladů na tuto akci

 

Děkuji za pozornost a věřím ve včasnou a vyčerpávající odpověď.

 

 

 

Ondřej Gál

 

Odpověď:

 

V Praze dne 19. ledna 2007

 

 

 

Věc: Interpelace  ve věci konference partnerských měst – červen 2006

 

Vážený pane zastupiteli,

 

Vaše interpelace měla pět otázek.

a)      přesné vyúčtování akce

b)      přehled firem, které zajišťovaly servis a propagaci akce

c)      finanční částky odvedené jednotlivým realizátorům

Odpověď na první tři otázky je v Příloze 1 – rozpisu financování.

d)      způsob zadávání zakázek jednotlivým dodavatelům

e)      přesně rozepsané navyšování nákladů na tuto akci

Problematika zadávání zakázek a navyšování nákladů byla projednána v RMČ a to

usnesením:

RMČ 38/1392/2005

RMČ 23/821/2006

RMČ 27/949/2006

Tato usnesení jsou Přílohou 2.

 

 

 

S pozdravem

 

 

JUDr.Milan Jančík 

 

PŘÍLOHA 2:

 

Konference zástupců partnerských městských částí zemí EU v Praze, která se bude konat v terminu 22. – 27. 6. 2006 na Praze 5

Datum: 13. 10. 2005
Autor: Jančík Milan, JUDr., starosta
Číslo dokumentu: 38 / 1392 / 2005

1. bod jednání

Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., starosta

Konference zástupců partnerských městských částí zemí EU v Praze, která se bude konat v terminu 22. – 27. 6. 2006 na Praze 5

V červnu 2006 proběhne na Praze 5 konference zástupců partnetských městských částí zemí EU v ÚMČ Prahy 5 a Andels Hotel Prague

 

Rada městské části

 

I. Souhlasí

1. s konáním konference zástupců partnerských městských částí zemí EU v Praze, která se bude konat v termínu 22. – 27. 6. 2006 v ÚMČ Prahy 5 a Andels Hotel Prague na Smíchově

2. s finanční částkou na konání konference ve výši Kč 3, 054. 160,- Kč vč. DPH, která bude použita na přípravu, zajištění a propagaci konference, včetně vydání publikace k této události

 

II. Schvaluje

1. podání žádosti o finanční příspěvek z fondu EU pro družbu partnerských měst ” Town Twinning ” ve výši 60. 000,- Euro

 

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni:

 

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. – 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU

Datum: 1. 6. 2006
Autor: Jančík Milan, JUDr., starosta
Číslo dokumentu: 23 / 821 / 2006

32. bod jednání

Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., starosta

Konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. – 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU

Rada městské části

I. Schvaluje

1. na základě usnesení RMČ č. 38/1392/2005 konání Mezinárodní konference partnerských měst za účasti řeckých, maďarských, něměckých partnerů a hostů z evropských měst, Šanghaje a dalších hostů z Prahy a EU, která se uskuteční ve dnech 22. – 27. 6. 2006 na Praze 5 v Andels hotelu Prague na Smíchově za ubytování, nájem, služby, pohoštění v ceně 1, 839. 360,- Kč

2. firmu Matrix ČR, s. r. o., Ostrčilova 2259/13, Ostrava, pro přípravu a zajištění Mezinárodní konference partnerských měst, která se koná ve dnech 22. – 27. 6. 2006

3. převod finančních prostředků z rozpočtové rezervy MČ Prahy 5 na kapitolu 0925, paragraf 6223 – mezinárodní spolupráce na úhradu nákladů na přípravu konání Mezinárodní konference partnerských měst, která se koná ve dnech 22. – 27. 6. 2006 a to na: pol. 5164 104. 100,- Kč, pronájem konferenčních prostor pol. 5175 265. 824,- Kč, konferenční stravování a občerstvení pol. 5173 62. 500,- Kč, přeprava účastníků konference pol. 5169 1, 406. 936,- Kč, ubytování, pronájem techniky, tlumočení celková částka 1, 839. 360,- Kč, viz usnesení RMČ 38/1392/2005

4. převod finančních prostředků z rozpočtové rezervy MČ Prahy 5 na kapitolu 0925, paragraf 6223 -mezinárodní spolupráce na úhradu nákladů spojených s konáním konference partnerských měst, která se koná ve dnech 22. – 27. 6. 2006, v celkové výši 1, 160. 640,- Kč na položku 5169, viz usnesení RMČ č. 38/1392/2005

 

5. navýšení rozpočtu akce konference partnerských měst na úhradu více nákladů spojených s konáním této konference, konané ve dnech 22. – 27. 6. 2006 ve výši 1, 200. 000,- Kč. Navýšení bude provedeno z kapitoly 0912 paragraf 6171 – činnost místní správy, položka 5169, na kapitolu 0925, paragraf 6223 – mezinárodní spolupráce na položku 5169 – nákup služeb

Poměr hlasování: 5/0/1 – O. Gál se při hlasování zdržel

Nepřítomni:

JUDr. Milan Jančík, starosta MČ Praha 5

Konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. – 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU – na stůl

Datum: 23. 6. 2006
Autor: Češková Andrea, JUDr., předsedkyně finančního výboru
Číslo dokumentu: 27 / 949 / 2006

1. bod jednání

Předkladatel: Češková Andrea, JUDr., předsedkyně finančního výboru

Konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. – 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU – na stůl

 

Rada městské části

 

I. Schvaluje

1. navýšení rozpočtu akce Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. – 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU 1, 300. 000,- Kč vč. DPH na úhradu vícenákladů z kap. 0127 (OOA) územního rozhodování a rozvoje

2. na základě us. RMČ č. 38/1392/2005 konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. – 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU firmu Komunikační služby, s. r. o., Praha 10 Vršovice, Černomořská 645/6 na zajištění propagačních materiálů a doprovodného programu akce TOWNTWINNING za cenu 1, 190. 328,- Kč bez DPH a firmu Agentura GM, s. r. o., Praha 10 Vršovice, Vršovická 68, za cenu 1, 047. 500,- Kč

II. Pověřuje

1. starostu MČ Praha 5 podpisem smluv s firmou Komunikační služby, s. r. o., Praha 10 Vršovice, Černomořská 645/6 a fa Agentura GM, s. r. o., Praha 10 Vršovice, Vršovická 68

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni:

 

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě