Interpelace proti rušení části jeslí Na Hřebenkách 3

Datum interpelace:
17. 04. 2008
Datum odpovědi:
19. 05. 2008
Interpelující:
Mgr. Anna Grušová
Interpelovaný:
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.

Interpelace:

 

Paní
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D. (ODS)
Místostarostka MČ Praha 5
 
                                      V Praze dne 17. 4. 2008
 
Věc: interpelace proti rušení části jeslí Na Hřebenkách 3
 
Vážená paní místostarostko,
 
 Obrátily se na mne matky, které mají děti v jeslích Na Hřebenkách 3, s obavou o budoucnost těchto jeslí. Tyto jesle mají dnes dvě oddělení, do nichž jsou rozděleny děti podle věku. Od září 2008 má být jedno oddělení těchto jeslí zrušeno, takže zůstane jen jedno oddělení, kam budou umístěny všechny děti ve věku od jednoho roku do tří let, což neodpovídá potřebám dětí, protože roční a tříleté děti nejsou na stejném stupni vývoje a tedy každá skupina potřebuje jiné aktivity. Pracovnice jeslí se obávají, že některé z nich dostanou výpověď a že ze zrušeného oddělení bude „anglická“ školka - její údajná budoucí majitelka již zařízení navštívila.
 
Dostupnost těchto zařízení nespočívá pouze v jejich počtu, ale také v jejich finanční dostupnosti. Pro celou řadu rodin a zejména osamělých matek jsou soukromá zařízení finančně nedostupná. Předškolní zařízení mají sloužit především mladým rodinám, aby se rodiče mohli po rodičovské dovolené vrátit do zaměstnání, aby finančně zajistili své děti a také neztratili kvalifikaci. V České republice jakož i v jiných státech Evropské unie existuje celá řada projektů zaměřených na to, aby se matkám po mateřské dovolené usnadnil návrat do zaměstnání. Rušení předškolních zařízení je k tomu v přímém protikladu.  
 
Podle demografické studie vypracované pro MČ Praha 5 se odhaduje další růst počtu obyvatel Prahy 5. V poslední době se narodilo nejvíc dětí za poslední desetiletí a už dnes je v celé republice pociťován nedostatek předškolních zařízení.
 
Proto Vás, paní místostarostko, prosím o odpověď na tyto otázky:
 
1/ Je pravda, že jedno oddělení jeslí Na Hřebenkách má být zrušeno, a to v situaci, kdy tyto jesle jsou jediné v Praze 5? Pokud ano, jaké jsou pro to důvody?
 
2/ Proč Rada na místě předškolních zařízení spravovaných městskou částí pomáhá zakládat soukromá zařízení?
 
Děkuji Vám předem, paní místostarostko, za odpovědi.
 
Mgr. Anna Grušová
Zastupitelka MČ Praha 5
anna.grusova@zeleni.cz
http://praha5.zeleni.cz

Odpověď:

Věc : odpověď na interpelaci proti rušení jeslí Na Hřebenkách 3
 
Vážená paní zastupitelko,
 
v odpovědi na Vaše otázky Vám sděluji :
 
Ad 1)
Po 1.1.2008 poklesl zájem o návštěvu jeselského zařízení i v důsledku novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a podle průzkumu na odboru sociálním, oddělení státní sociální podpory, volí přes 90% žadatelů o dávku – rodičovského příspěvku – tzv. tříletou variantu. Z uvedeného lze odvodit, že tito žadatelé – rodiče – budou mít zájem až o předškolní zařízení, nikoliv o jeselské zařízení. Celý objekt Na Hřebenkách sloužící dosud jako zařízení jeselské nebude zcela využit, proto je část budovy nabídnuta předškolnímu zařízení. Jeselské zařízení bude nadále fungovat ve stávajícím objektu v jednom oddělení, ale ve dvou třídách, s kapacitou 25 dětí ve věkové skupině 1 až 3 roky.
Pro úplnost uvádím, že jesle Na Hřebenkách nejsou jedinými v Praze 5, další zařízení pro děti mladší 2 let je na Barrandově  při MŠ Tréglova.
 
 
Ad 2)
Jeselské zařízení není zařízením předškolním. Po proběhlých zápisech do mateřských škol, které zřizuje městská část, jsou umístěny všechny děti pracujících rodičů. Naše městská část vítá nabídku dalších předškolních zařízení, které vznikají, ale soukromá zařízení nepomáhá zakládat.
 
 
S pozdravem
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě