Interpelace "Konstrukce výše nájmů lékařů, jak ji navrhuje MEDIFIN v předkládaných nových nájemních smlouvách"

Datum interpelace:
12. 10. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace „Konstrukce výše nájmů lékařů, jak ji navrhuje MEDIFIN v předkládaných nových nájemních smlouvách“

 

 

Žádám o vyjádření stanoviska vedení MČ  a pana starosty k navrhovaným nájmům lékařů v Kartouzské, které zahrnují rámcově položky:

 

 

1. nájem za m2      2 500,-Kč

2. volně stanovené pohyblivé rozpočítané položky  např.  – údržba parku a čistota areálu

                                                                                            – oprava výtahu a společných                                                                                                    zařízení

                                                                                            – ostraha areálu

                                                                                             a další

3. spotřeba médií,

 

ve srovnání s výší nájmu 600,- Kč za m2 a rok, kterou platí v prostorách pronajatých od MČ na Janáčkově nábřeží podnikatelský subjekt Brasil a Bohemia GROUPE, a.s., jejímž jediným akcionářem je JUDr. Milan Jančík, starosta MČ Praha 5 a který se zabývá specializovaným maloobchodem a hostinskou činností.

 

V této souvislosti upozorňuji pana starostu, že přes jeho slovní ujištění, že se tak stane, jsem neobdržela projekt MEDIFINU na jeho budoucí plánovanou činnost v rámci nájemní smlouvy a tedy na něj stále čekám a doplňuji, že mám též zájem o oponentní zprávu k tomuto předloženému projektu a prosím o její poskytnutí.

 

 

V Praze 12.10. 2006                                               Doc.RNDr. Eliška Jelínková, CSc.

Odpověď: