Internet UMC Praha 5

Datum interpelace:
11. 12. 2003

Interpelace:

Odpověď:

                      V Praze dne 7. ledna  2004  

 Interpelace ve věci webových stránek městské části

Vážený pane,

webové stránky Městské části Praha 5 jsou v provozu již několik let. Již v minulém volebním období bylo rozhodnuto stránky přepracovat a zmodernizovat. Touto činností byli pověřené společnosti Česká vydavatelská a E-webmastr. Byl vytvořen nový, moderní vzhled stránek, avšak původní web téměř vůbec nevyhovoval doporučením konzorcia W3C, které definuje webové standardy, což se mimo jiné projevovalo dlouhým načítáním stránek a stížnostmi návštěvníků webu. To bylo důvodem změn, na kterých se v posledním více jak půl roce intenzivně pracovalo. Dalším problémem byla špatná nebo někdy vůbec žádná sémantická struktura, používaní  vizuálních značek (velikosti písem atd.) místo značek logických (definujících logický nadpis, odstavec apod.) která nepřispívala k dobré přístupnosti (“bezbariérovosti”) webu, tj. tomu, aby web mohli v maximální míře využívat lide s handicapem (především tedy poruchami zraku). Odborníci soudí, že kvalitní webové stránky by měly vycházet z tzv. Manifestu přístupnosti  Dogma W4D http://www.pixy.cz/dogma/dogmaw41/cs/index.html, z kterého se při tvorbě stránek úřadu také vycházelo.  

Po technologické stránce měl původní web celou řadu sporných řešení jako závislost na proprietární technologii ASP a MS SQL, která předepisovala úřadu pořízení konkrétní licencované serverové platformy a využívání klientského SW pro vkládání dat. Problémy s touto technologií nastaly při zavádění bezpečnostních opatření a firewallů, které jsou běžné pro současné moderní lokální sítě. Zavedení nových bezpečnostních pravidel a nové technologie omezilo provoz a  používaní systému Vismo společnosti Česká Vydavatelská bylo komplikované a často nefunkční.  Proto společnost E-webmastr, která se stala jediným řešitelem, vyvinula nový systém, nahrazující původní.

Po vývoji nového systému  následovala mravenčí práce, která představovala převod dat z původního systému. Ač se to nezdá, tato práce byla velice komplikovaná a časově náročná, protože  veškeré informace, které byli k dispozici, byli  jen samotná venkovní podoba webu, datové struktury v databázi a ve výjimečných případech zdrojové kódy některých modulů (ty jsou většinou jen minimálně komentované). Chyběla jakákoliv programátorská nebo systémová dokumentace. Takže bylo nutné  vše “znovuobjevit” a znovu naprogramovat. A nejedna se o práci “malých rozměrů”, v původním Vismu (a nyní i v novém systému) je přes 20 000 dokumentů a velké množství dalších objektu.

V současné době je celý web převeden na nový server, který je připojen k propojovacímu centru páteře českého internetu NIX.CZ, takže běžný návštěvník má ke stránkám přístup v maximální možné rychlosti. Kompletně celý web (včetně navigačního menu, anket, diskusního fóra atd.) je možné spravovat pomocí webového rozhraní nejen z úřadu, ale z kteréhokoli místa, kde je internet. Vyhovuje všem požadavkům na bezpečnost a je postaven na otevřených technologiích Linuxu, PHP a MySQL, takže nepředstavuje pro úřad zátěž spojenou s nákupem licencí a navíc je jednoduší provádět v budoucnu jakékoli změny. Prezentované informace jsou v souladu s aktuálními webovými normami XHTML 1.1 a CSS 2. Byl znovu zprovozněn systém rozesílání abonentní zpráv i avíz o nových příspěvcích do diskusního fóra, neboť původní řešení po nasazení bezpečnostního systému Symantec nebylo pro nedostatečné zabezpečení možné uvést do provozu.

Zmiňovaných  5 měsíců po které nebyl web plně funkční  lze považovat za  extrémně krátkou dobu. V tomto čase se musel  zařídit vývoj software, který nahradil původní nefunkční systém (vývoj takových řešení se obyčejně počítá na roky), převést data a postavit nový server. Veškerá tato činnost byla provedena navíc za plného provozu a bez zásadního omezení návštěvníků webu. 

Další Vaše připomínky se týkají  obsahu webu –  aktuálnosti a úplnosti informací. V minulých měsících, kdy původní systém Vismo fungoval jen provizorně, a nová verze webu ještě nebyla hotová, byla aktualizace webu obtížnější. Celá řada pracovníků ztratila přímý přístup k webu a byla nucena svoje příspěvky dávat na web prostřednictvím pracovníků odboru informatiky. V této době mohli vzniknout nekonzistence ve vkládaní dat a problémy s aktualizací.  Vkládání je již plně funkční a  je vypsán termín proškolení pracovníků, takže v brzké době dojde k aktualizaci údajů (za úplnost a aktuálnost údajů odpovídají jednotlivé odbory). Aktualizovány a doplněny budou i  zveřejňované rozhodnutí rady a zastupitelstva, jejichž vkládání je složitější. Aby bylo možno vyhledávat jednotlivá usnesení, je nutné vkládat je do systému samostatně (každé usnesení zvlášť), což je časově velmi náročné a tudíž zveřejnění všech rad a zastupitelstev může trvat déle. Vkládání by měl vyřešit připravovaný systém evidence jednání, který bude  ověřený zápis automaticky zveřejňovat.

Vážený pane zastupiteli, jsem si jist, že jsme minulého půl roku nepromarnili a pro kvalitu webových stránek udělali maximum. Při pohledu zvenku se mohlo zdát, že web pracuje hůře než v minulosti a došlo k přerušení některých funkcí, na které byli obyvatelé zvyklí (např. rozesílání aktualit). Byla to cena za modernizaci, která z webu Městské části Praha 5 udělala jedny z nejmodernějších a nejbezpečnějších stránek v České republice.

S pozdravem                                                     Martin Stránský

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě