Hrací plocha v prostoru U Anděla

Datum interpelace:
21. 12. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace číslo 4

Vážený pane starosto,

v prostoru U Anděla byla instalována hrací plocha. V této souvislosti žádám o sdělení:

a)      Zda na vybudování této plochy bylo vydáno stavební povolení nebo stavební ohlášení.

b)      Kolik stála instalace této plochy a jaký je z toho podíl sponzorů vzhledem k umístěným reklamám.

c)      Kolik bude celkem stát provoz této plochy a jaký je z toho podíl sponzorů vzhledem k umístěným reklamám a reklamním akcím.

d)      Vzhledem k tomu, že na této ploše probíhala předvolební kampaň ODS

i)        jaká částka byla této politické straně fakturována,

ii)       kdy byla tato částka připsána na účet MČ.

 

            S pozdravem

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 21. 12. 2006

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,

 

a)      Toto kompaktní sportoviště bylo konstruováno jako samostatný technologický celek, který bude možné umísťovat dle potřeby na různé typy povrchů v různých lokalitách. Z toho důvodu jde o samostatnou konstrukci, kterou není potřeba trvale kotvit jakýmkoliv typem základů a není tedy nutné žádné stavební povolení. Jediným rozhodnutím, které vyžadovalo umístění tohoto sportoviště bylo „Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ vydané ODŽ ÚMČ P5.

b)      Náklady na pořízení sportoviště byly ve výši 595.700,- Kč bez DPH byly zahrnuty v rozpočtu OMZ ÚMČ P5 s ohledem na to, že toto hřiště bude použito v lokalitě, kde není z technických důvodů možno umístit standardní sportoviště. Podíl sponzorů na výstavbě nebyl vyžadován z důvodu předpokladu dalšího využití pouze pro potřeby MČ Praha 5. Umístěné logo ING Invest bylo jednorázově v době konání žákovského turnaje. Šlo o sponzora žákovského fotbalu a jejich logo se při druhém turnaji již neobjevovalo.

c)      Provoz sportoviště v době provozování na pěší zóně Anděl nebyl placen z rozpočtu OMZ. Podíl sponzorů na provozu je věcí pořádající agentury.

d)      MČ Praha 5 pronajala sportoviště pořádající agentuře na celou dobu turnaje žáků a turnaje veřejnosti (dospělých). Pokud tato agentura pronajala hřiště jakékoliv politické straně, jde pouze o vztah dvou subjektů, který MČ nemonitorovala a nezpoplatňovala.  V takovém případě je nutné se obrátit na jednotlivé pořádající agentury.

 

S pozdravem

 

 

 

                                   JUDr. Milan Jančík