Hospodaření Agentury P5

Datum interpelace:
06. 12. 2007
Datum odpovědi:
14. 02. 2008
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace číslo 1
Vážený pane starosto,
 
ve své interpelaci ze dne 13. 9. 2007 jsem žádal o zveřejnění celkem šesti číselných údajů o hospodaření Agentura Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Z odpovědi jsem se mnoho podstatného nedozvěděl a citovaná „Dohoda o narovnání“ tento problém neřeší. Žádám tedy znovu o zveřejnění těchto šesti číselných údajů aspoň za jeden kalendářní rok, komentáře k nim netřeba:
(1)   Hodnota postoupených pohledávek ke dni postoupení.
(2)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení.
(3)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení.
(4)   Částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5.
(5)   Částka skutečně odvedená na účet MČ Praha 5.
(6)   Výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s.
Výslovně upozorňuji, že
·        částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5 má být podle smlouvy 60 % z hodnoty vymožených pohledávek ke dni postoupení, tedy 60 % z údaje uvedeném na řádku 3.
·        vzhledem k tomu, že Agentura Praha 5, a. s., je povinna vymáhat i penále, které po postoupení dále nabíhá, je evidentní, že hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení (viz řádek 2) musí být vyšší než hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení (viz řádek 3), jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
·        výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s., (viz řádek 6) musí být větší než 40 % z hodnoty postoupených pohledávek ke dni postoupení, jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
 
V Praze dne 6. 12. 2007

Odpověď:

 
V Praze dne 14. února 2008
 
 
Věc: Interpelace ve věci smluvních vztahů s Agenturou Praha 5 a.s.
 
 
Vážený pane zastupiteli,
 
k Vaší písemné interpelaci ze dne 6.12.2007 tímto sděluji, že Vámi požadované číselné údaje byly k dispozici v materiálech, které tvořily podklad pro příslušné jednání Zastupitelstva MČ Praha 5, v rámci kterého bylo projednáno a schváleno uzavření dohody o narovnání mezi MČ Praha 5 a společností Agentura Praha 5, a.s. Předpokládám tedy, že jste se s těmito podklady blíže seznámil.
 
 
S úctou
 
 
 
JUDr.Milan Jančík, MBA
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě