Hořejší nábř. parc.č. 554

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
20. 10. 2016
Interpelující:
Pavel Chramosta
Interpelovaný:
Martin Slabý
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

 

Vážený pane radní Slabý

Rada městské části Praha 5 dne 18.05.2016 usn. č. 20/664/2016 schválila:

 

  1. Výpověď stávající nájemní smlouvy č. 50/0/ZOOA/14 ze dne 11.08.2014 na pronájem objektu bez č. p. – prostoru sloužícího podnikání ev. č. 901, umístěného na pozemku parc. č. 554, k. ú. Smíchov u ulice Hořejší nábřeží, Praha 5 nájemci: CALM DOWN PRODUCTION, s. r. o. IČ 26196867 a to k datu schválení vítěze výběrového řízení na pronájem dětského hřiště Aréna na Hořejším nábřeží
  2. záměr pronájmu dětského hřiště Aréna na Hořejším nábřeží za účelem vybudování a provozování volnočasových aktivit na části pozemku parc. č. 555 a 554 o celkové zaplocené rozloze 6.326,7 m2, k. ú. Smíchov, včetně objektu bez č. p. – kavárna o celkové rozloze 77,06 m2

 

Můj dotaz se týká tohoto: Z jakého důvodu nebylo toto projednáno ve stálých komisích a výborech zřízených radou a zastupitelstvem MČ P5 a to zejména v komisi OA, které jsem členem a která by se touto pro Vás asi nevýznamnou epizodou ráda zabývala.

O tomto svědčí i to, že KOA sama toto začala projednávat a ve svém usnesení vyzvala radu k předložení podkladů a dokonce vedla rozpravu o výzvě k osobě pana starosty, aby až do projednání materiálů v KOA předmětnou smlouvo nepodepisoval.

Děkuji za odpověď.

Pavel Chramosta

zastupitel

Odpověď:

 

Městská část Praha 5                                                         

           Martin Slabý

     zástupce starosty

 

 

Vážený pan

 

 Pavel Chramosta

 Zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Vážení pane zastupiteli,

 

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci týkající se důvodu, proč nebylo ve stálých komisích a výborech zřízených radou MČ P5 a zastupitelstvem MČ P5 a to zejména v komisi OA  projednána výpověď stávající nájemní smlouvy č. 50/0/ZOOA/14 ze dne 11. 8. 2014 prostoru sloužícího podnikání na pozemku parc.č.554,k.ú. Smíchov u ulice Hořejší nábřeží, Praha 5.

 

 Z jakého důvodu nebyl projednán záměr pronájmu dětského hříště Aréna na Hořejším nábřeží za účelem vybudování a provozování volnočasových aktivit na části pozemku parc. č. 555 a č. 554 o celkové zaplocené rozloze 6.326,7 m2, k.ú. Smíchov včetně objektu bez č.p. – kavárna o celkové rozloze 77,06 m2.

Nemohu relevantně odpovědět, jelikož toto není v mé gesci. Materiály do komise obchodních aktivit nepředávám jako poradnímu orgánu.

 

 

Praha 17. 10. 2016          

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě