hluk z letště

Datum interpelace:
30. 09. 2013
Datum odpovědi:
07. 11. 2013
Interpelující:
Mgr. Roman Sedlák
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

Vážený pane starosto,

                obracím se na Vás touto cestou s žádostí o informace ohledně spolupráce s letištěm Václava Havla. V nedávné době se objevily v médiích články ohledně spolupráce některých městských částí s letištěm. Tyto městské části (např. Praha 6) čerpají finanční prostředky z programu „Žijeme zde společně“, které letiště vyčlenilo pro městské části postižené hlukem, který je způsobený dráhou letů v době opravy hlavní přistávací dráhy. Jelikož sám jsem obyvatelem Košíř, mám vlastnoruční zkušenost s přelétajícími letadly, což je obzvláště nepříjemné v časných ranních hodinách (24:00 – 5:00), kdy na letiště přistávají charterové lety. Hluk při tom dosahuje v oblasti Jinonic a Košíř někdy až 100 decibelové hranice, což pro vaši představu je podobná hranice, jakou mají hudební koncerty. Byla by proto škoda, kdyby naše městská část nevyužila možného finančního příspěvku od letiště. Ptám se Vás tedy, zdali naše městská část využila této možnosti a čerpala finance ze strany letiště? Obracím se na Vás, pane starosto, jelikož na internetových stránkách městské části není napsáno, který člen rady je odpovědný za oblast dopravy, pod kterou tato problematika spadá.

Děkuji,

Roman Sedlák,

Předseda klubu zastupitelů TOP 09

Odpověď:

Vážený pane magistře,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 12. 9. 2013 ve věci čerpání financí z programu „Žijeme zde společně“ od letiště Václava Havla.

 

Děkuji Vám za věcný a zajímavý podnět. Vaši informaci zatím prověřujeme ohledně možností, jakým způsobem bude možné zapojit se do projektu „Žijeme zde společně“, a to včetně otázky zda společnost Letiště Praha a. s. nemá ještě jiné povinnosti, které by vyplývaly z relevantních předpisů v oblasti „zmírnění“ dopadů leteckého provozu na přírodu, krajinu a celkově život v dotčené oblasti. O konkrétním výsledku Vás budu informovat.

 

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě