FKSP

Datum interpelace:
16. 05. 2013
Datum odpovědi:
13. 06. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace II.

 

Vážený pane starosto,

 

v rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013 bylo schváleno vytvoření sociálního fondu odvodem ve výši 3,9 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy. Obdobné fondy kulturních a sociálních potřeb příspěvkových organizací, například škol, jsou podle platné vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, tvořeny základním přídělem, kterým již druhým rokem činí pouhé 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost. Tím tento FKSP prakticky ztrácí svoji sociální funkci, což je patrné zejména v porovnání se sociálním fondem MČ.

Vaším prostřednictvím žádám Radu MČ, aby podle § 94 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pojednala můj podnět a připravila způsob významného naplnění FKSP příspěvkových organizací například darem. K očekávané námitce, že MČ k tomu nemá potřebné zdroje, předem sděluji, že efektivním hospodařením by bylo poměrně snadné je vytvořit.

 

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 16. 5. 2013

 

Odpověď:

 

 

 

Vážený pane doktore,

 odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 16. 5. 2013 ve věci fondu sociálních a kulturních potřeb.

 Zastupitelstvem došlo ke schválení rozpočtu na rok 2013 včetně odvodu do fondu kulturních a sociálních potřeb.

 V tomto roce již neuvažujeme o změně výše tohoto odvodu pro úřad městské části ani pro příspěvkové organizace. Pro rok 2014 bude výše odvodů do fondu kulturních a sociálních potřeb předmětem jednání zastupitelstva.

 Osobně vnímám možnost sjednocení výše odvodu v roce 2014 u všech subjektů jako možné a vhodné.

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě