Ekonomická efektivnost

Datum interpelace:
10. 11. 2020
Datum odpovědi:
09. 12. 2020
Interpelující:
Bc. Martin Slabý
Interpelovaný:
Viktor Čahoj

Interpelace:

Interpelace: radní Viktor Čahoj dne 10.11.2020

ptám se Vás pane Čahoji radní v do jehož gestce patří finance , na základě jaké finanční analýzy jste doporučil Radě MČ Praha 5 aby pověřila tajemnici k provedení optimalizace počtu systematizovaných míst pod záměrem ekonomické efektivnosti?
Neuvedl jste Radu MČ Praha 5 a tajemnici v mýlku o výši ušetřených prostředků?
Nejsou důvody, pro které jste se zbavil vaší asistentky v době coronavirové pandemie a kdy je na pracovní neschopnosti, osobní?
Pokud nejsou osobní můžete uvézt důvody vašeho rozhodnutí? Ekonomická efektivnost to rozhodně není.

Protože pokud vezmeme v úvahu výši odměn dvou asistentek a jedné referentky do konce roku a volebního období 2018 – 2022 jsme ve velkém rozporu: úspora na zaměstnancích / částky vynaložené na rekonstrukce a úpravy kanceláří uvolněných zastupitelů, radních a zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a zastupitelstva v době od 1.1. do 31. 10. 2020.

Žádám o podrobnou kalkulaci efektivnosti tohoto opatření a o vyčíslení oprav a úprav kancelářských prostor uvolněných zastupitelů, radních a zasedací místnosti Rady a zastupitelstva.

Žádám o písemnou odpověď

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Slabý
člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 9. prosince 2020

Odpověď na interpelaci ze 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 10.11.2020

Vážený pane zastupiteli,
reaguji na Vaši interpelaci, kterou se dotazujete na skutečnosti týkající se snížení počtu systemizovaných míst na pracovišti sekretariátu uvolněných členů Rady.
Jistě víte, že do mé gesce spadají finance a příprava rozpočtu. V rámci přípravy rozpočtu na rok 2021 byly postupně probírány všechny kapitoly rozpočtu se všemi vedoucími příslušných Odborů. Tedy i Odbor Kanceláře tajemníka, v té době vedený paní tajemnicí, nevyjímaje. Snížený počet systemizovaných míst z počtu 345 na 342 je tedy dílčím výsledkem snahy hledat běžné úspory i v oblasti personálního obsazení.
Další důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí lze dohledat v důvodové zprávě v materiálu RMČ ze dne 21.10.2020 pod číslem 40/45 a v žádném případě nejsou osobní.
Dle mého názoru je irelevantní srovnávat kalkulaci mzdových nákladů a nákladů na opravy a úpravy kancelářských prostor a to zejména z důvodu odlišných rozpočtových položek. Podrobné kalkulace (včetně faktur) úprav kancelářských prostor jsou k dispozici u vedoucího Odboru Kanceláře městské části pana JUDr. Viglaského, který je Vám plně k dispozici.

S pozdravem
Viktor Čahoj, radní MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě