E- accelerátor

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
27. 06. 2019
Interpelující:
Ing. Pavel Richter
Interpelovaný:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Příloha interpelace:

Interpelace:

E- accelerátor

Již dva roky poskytuje MČ nájemní prostory v objektu na náměstí Kinských za zvýhodněných podmínek zapsanému ústavu E-accelerator.

Při schvalování tohoto pronájmu jsme na Radě žádali průběžné sledování úspěchů podnikatelských projektů, podnikatelů, start-upů využívajících tyto prostory. Je patrné že nadále MČ formu zvýhodněného nájmu chce tuto organizaci podporovat.
Pri prozkoumání internetu nenaleznete (kromě obchodních rejstříků a zmínce o vítězství v anketě podnikatel roku MČ) žádnou zmínku o konkrétní činnosti E-accelatoru.
Prosím tedy o seznámení s přínosy a zdůvodnění potřebnosti podpory této aktivity pro MČ.

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Pavel Richter
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 26. 6. 2019

Odpověď na interpelaci ze 4. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne 28.5.2019 – E-accelerátor

Vážený pane zastupiteli Richtere,

odpovídám na Vaši interpelaci ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 28. 5. 2019.

Zapsaný ústav E-ACCELERATOR je právnickou osobou, která své aktivity realizuje pod obchodním označením PowerHUB. Svou činnost realizuje na základě smluvního vztahu s MČ v obdobném režimu, jaký má hlavní město Praha s Prague Startup Centre.

V prostoru na Náměstí Kinských 6 je v souladu se smlouvou s MČ Praha 5 provozováno inovační centrum spolupracující v rámci mezinárodního mentoringu s partnery jako EIT InnoEnergy a EIT Urban Mobility. PowerHUB umístil a tím podpořil 15 začínajících společností, tzv. start-upů, pořádá poradenství vedené odborníky (tzv. Mentors Day), organizuje školení a vzdělávání v dovednostech potřebných pro transfer technologií a inovační společnosti (produkt management, finance, investice, marketing, právní, účetní a daňové, prezentační dovednosti, projektové řízení atd.) Aktivity E-ACCELERATORU jsou zveřejněny na webových stránkách www.powerhub.cz, aktuality pak na facebookovém profilu PowerHUB.cz.

Na základě těchto aktivit snížené nájemné E-ACCELERATORu opakovaně podpořila Komise pro podporu podnikání a zahraniční vztahy, tak jako už dříve Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů během volebního období 2014 – 2018.

S pozdravem

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě