Dotaz na O. Gála

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Interpelující:
Ing. Herbert Heissler
Interpelovaný:
Ondřej Gál

Interpelace:

Vážený pane starosto, členové rady, vážení zastupitelé, Dámy a pánové,

 

k tomuto příspěvku jsem se odhodlal až nyní, protože míra negativismu ze strany některých zastupitelů dosáhla již neúnosné míry.

 

Během tohoto krátkého období od posledních voleb jsem měl pocit, z vystupování některých členů zastupitelstva, že na radnici naší městské části nikdo nepracuje a panuje zde klientelizmus a korupce.

 

Domnívám se, že tomu je právě naopak. Současné, ale i předchozí, vedení radnice věnovalo mnoho úsilí o zlepšení života na naší městské části. Svědčí o tom mnoho významných ocenění v různých oblastech.

 

Ale jak se zdá, někteří zastupitelé toto možná záměrně přehlížejí a vytvářejí z nepochopitelných důvodů negativní atmosféru a neustále se snaží kriminalizovat činnost svých kolegů. Takto si opravdu práci v zastupitelském orgánu nepředstavuji.

 

Bohužel se změnila i rétorika a vystupování některých členů zastupitelstva. Tolik urážlivých slov, slovního napadání, nerespektování názoru druhého a mnohdy i snahy o ponížení svých kolegů jsem opravdu nezažil a to nejen v celém minulém volebním období, ale ani v běžném životě.

 

Mám konkrétní dotaz na konkrétní osobu Ondřeje Gála, který svým neustálým negativním vystupováním v médiích sehrává roli jakéhosi leadera této kvaziopozice.

 

Kdy přestane s ustavičným vystupováním v médiích v pseudokauzách bez jediného podložení. Mnohdy sám vystupuje paradoxně i proti vlastním rohodnutím, respektive proti svému předchozímu hlasování.

 

Místo toho, aby se zapojil do činnosti na radnici Prahy 5 i s ostatními zastupiteli, kteří tuto negativní atmosféru na radnici vytvářejí, snaží se práci jiných bourat.

 

Myslím, že tudy cesta opravdu nevede.

 

Závěrem bych zde chtěl poděkovat současnému vedení radnice, že překonává tyto útoky a nenechá se odradit od své práce.

Odpověď:

 

 
 
                                                                                                  Pan
                                                                                                  Bc. Herbert Heissler
                                                                                                  zastupitel MČ Praha 5
                                                                                                  ÚMČ Praha 5
                                                                                                  nám.14.října 4
                                                                                                 150 22 Praha 5
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              
Pane kolego Heisslere,
 
   v reakci na vaše vystoupení – „interpelaci“ na zasedání ZMČ Praha 5 dne 28.6.2007 zaměřené především na moji osobu Vám musím sdělit, že mě udivuje nejen styl příspěvku, ale především, že se jako předseda zastupitelského klubu ODS dopouštíte nedodržování zákona o hl.m. Praze č.131/2000Sb.(§51).
  
   Co se týká obsahu a stylu Vaši pseudointrpelace , nápadně připomíná různá „bezduchá“ vystoupení exponentů režimu před listopadem 1989.
 
   Prohlašuji, že veřejně vystupovat proti jakékoli skutečnosti, která byť v náznacích, by mohla znamenat nesprávné nakládání s veřejnými financemi nebo nevýhodné či neprůhledné obchodní transakce s majetkem MČ Praha 5, případně jiným nesrovnalostem vzniklým jednáním představitelů MČ Praha 5 nebo jiných osob.    
 
   Žádám Vás, jako člena demokratické strany, abyste napříště, ve svých projevech neevokoval dojem vyzývání k možnému porušování části Ústavy ČR – Listiny základních práv a svobod týkajících svobody slova a vyjádření svého názoru.   
 
S pozdravem
 
                              Ondřej Gál
                       zastupitel MČ Praha 5
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě