Dotace pro činnost org. Svazu diabetiků ČR

Datum interpelace:
23. 10. 2003

Interpelace:

Interpelace ve věci dotace pro činnost územní organizace Svazu diabetiků ČR

 

V souvislosti se skutečností, že organizaci diabetiků pro Prahu 5,13,16 a 17 se sídlem v Praze 5 nebyla již třetím rokem poskytnuta žádní dotace se táži na důvody.

 

K problému uvádím, že k pomoci této organizované skupině postižených se ČR zavázala mezinárodní dohodou a MPSV svůj finanční příspěvek, jako pro jiné skupiny hendikepovaných, váže na vlastní příspěvky postižených. Cukrovka je nemoc, která pro zabezpečení života postižených klade rovněž vysoké finanční nároky jako jiná postižení a jsem přesvědčena, že jen nedorozuměním je přístup vedení radnice k takto postiženým občanům jiný, než je běžné, protože jinak je ku pomoci občanům naše radnice velice vstřícná. Žádám proto radu, aby přehodnotila svůj dosavadní postoj k pomoci organizaci diabetiků. V této záležitosti jsem ochotna se angažovat.

Jako doplněk uvádím, že minimálně 50% členů organizovaných v této organizaci jsou občané Prahy 5. Ostatní jsou převážně občané Prahy 13 a bylo by možno tedy iniciovat i společnou podporu postižených. V organizaci pracují pouze neplacení dobrovolníci a prokázání účelného využití prostředků jistě organizace ráda doloží.

 

Praha, 23. 10.2003. Doc. RNDr. Eliška Jelínková, CSc.

 

Odpověď:

Odpověď na interpelaci Doc.RNDr.E.Jelínkové, CSc ve věci dotace pro činnost územní  organizace Svazu diabetiků ČR

 

Finanční příspěvky na činnost organizacím jsou  poskytovány prostřednictvím grantových řízení. Tato jsou vyhlašována každoročně s dostatečným časovým předstihem, aby si organizace, které o příspěvek žádají, mohly obstarat veškeré potřebné podklady a doklady, které pro udělení příspěvku pravidla vyžadují.

Územní organizace svazu diabetiků pro Prahu 5, 13, 16, 17 se sídlem v Praze 5 žádala v minulých letech o udělení grantu, ovšem nesplnila podmínky, tzn. že nedodala všechny potřebné doklady, tudíž jim finanční příspěvek nebyl uznán. Nejde tedy z naší strany o nedorozumění či nevoli pomoci občanům postiženým diabetes.

 

 

Mgr. Lucie Vávrová

 

V Praze 2003-11-04

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě