Dny evropského dědictví

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
13. 10. 2016
Interpelující:
Josef Matoušek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma

Interpelace:

 

 

V Praze dne 22.9.2016

Interpelace

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

žádám o vysvětlení proč se letos poprvé v historii MČ Praha 5 nepřipojila k akcím konaným při příležitosti  Dnů Evropského dědictví.

Dovoluji si připomenout, že díky této akci se podařilo mimo jiné upozornit na nutnost záchrany Malostranského hřbitova.

 

 

Také ostatní akce  přednášky, koncerty a zejména zpřístupnění památek, které jsou obvykle nepřístupné, byli hojně navštěvovány občany MČ Prahy 5.

 

 

 

Josef Matoušek

zastupitel

Odpověď:

                     

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

Starosta

 

Vážený pan Josef Matoušek

Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 9. 2016.

Z důvodu navýšení příspěvku pro Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (dále jen SHS) na rok 2016 byla na Kulturní komisi několikrát již v roce 2015 a následně v roce 2016 projednávána adekvátnost výše příspěvků s poskytovanými službami zmíněného svazu při pořádání „Dnů Evropského dědictví“ (dále jen EHD). Členský příspěvek na počet obyvatel MČ Prahy 5 již převýšil na rok 2016 částku 100 000 Kč ročně.

Prakticky jediným zdrojem příjmů sdružení jsou členské příspěvky, které byly až do roku 2015 stanoveny na 1 Kč za každého obyvatele příslušného člena sdružení. Na Sněmu SHS v březnu 2015 však přes odpor větších měst byla tato částka navýšena od roku 2016 na 1,20 Kč, což by pro MČ Praha 5 představovalo výdaj přes 100 000 Kč.

Za tyto příspěvky Praha 5 dlouhodobě neobdržela od sdružení prakticky žádné služby, pomoc či materiály, které by pomohly k jejímu zviditelnění či propagaci. Sdružení patrně vybrané peníze využívá z velké části na svůj provoz či pořádání setkání a výletů delegátů (starostů členských obcí).

Za cenu (85 000 Kč do roku 2015) bylo každoročně při organizaci EHD na území MČ Praha 5 zasláno pouze 14 plakátů formátu A2 a vložena inzerce na web SHS. Ostatní organizace akcí v rámci EHD se platila opět z peněz MČ Praha 5. Proto Zastupitelstvo rozhodlo na doporučení RMČ a před ní ještě na doporučení Kulturní komise, vystoupit z tohoto svazu a ušetřit tak značné finanční prostředky z kapes daňových poplatníků.

EHD se sice již se Svazem (SHS) nepořádají, ale MČ Praha 5 pořádá spolu s KC Praha 5 p. o., nebo v rámci programu spolupořadatelství jiné adekvátní akce, které přibližují památky a historii na území MČ Praha 5.

Mohu uvést například tyto akce:

11. 6. 2016 –  Noc na Portheimce – přednášky o gotické technice malby (Z. Skořepová), přednáška o Mariánském sloupu (prof. Bradna), Koncert historické hudby atd.,

2x v únoru 2016 –  přednáška o vzniku a funkci Bertramky v minulosti a dnes (přednášející prof. Volek),

28. 9. 2016 –  gastroslavnosti s Karlem IV. (park Portheimka),

listopad 2016 – výstava o Malostranském hřbitově plánovaná v galerii Portheimka atd.

Akcí s historickou tématikou a tématikou památek na území MČ Praha 5 bude s postupem času přibývat.

Usnesení o vystoupení z (SHS):

Kulturní komise rady MČ Praha 5 – vystoupení – usnesení č. 1/8/2016

Rada MČ Praha 5 schválila vystoupení z (SHS) usnesením č. 6/162/2016

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo vystoupení usnesením č. 11/7/2016

 

 

 

 

V Praze dne 12. 10. 2016

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

Starosta MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě