Dezinformace poškozující zastupitele

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
08. 11. 2007
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

Pan
JUDr. Milan Jančík, MBA
starosta MČ Praha 5
  
Interpelace ve věci dezinformací poškozujících zastupitele Ondřeje Gála, zveřejněných na webu MČ Praha dne 3. července 2007
 
Pane starosto,
      
         Žádám Vás o sdělení z jakého důvodu nebylo zveřejněno na webu MČ Praha 5 mé stanovisko ve věci lživé tiskové zprávy ze dne 3. července 2007 týkající se pronájmu budovy bývalé ZŠ Pod Žvahovem 5/484 Praha 5, když jste o toto byl, jakožto statutární zástupce MČ Praha 5 písemně požádán dne 9. 7. 2007.
            Požaduji, abyste zajistil nápravu a vyhověl žádosti o zveřejnění mé reakce jako osoby poškozené předmětnou tiskovou zprávou.
            Tuto reakci – tiskovou informaci zastupitele MČ Praha 5 Ondřeje Gála
ze dne 7.7. 2007, informaci pro orgány činné v trestném řízení v kompletním znění opětovně přikládám.
            Nebude-li mé žádosti vyhověno do 17.9.2007 zvážím další možné právní kroky vůči osobám zodpovědným za poškozování dobrého jména mé osoby.
  
Děkuji za pozornost
 
                                               Ondřej Gál
 
V Praze dne 13. 9. 2007

Odpověď:

  
V Praze dne 8. listopadu 2007
 
 
Pane zastupiteli Gále,
 
vaší žádosti o zveřejnění vašeho stanoviska k tiskové zprávě Městské části Praha 5 ze dne 3.7.2007 nevidím důvod vyhovět. Vedení městské části zveřejnilo aktuální informace s ohledem na objektivní informování veřejnosti. Z materiálů, které má úřad k dispozici jednoznačně vyplývá, že jste nechal v roce 2005 zařadit nabídku Tanečního centra Praha – konzervatoř o.p.s. do vyhlášeného záměru pronájmu budovy Pod Žvahovem 5/463 po skončení termínu přijímání přihlášek.
 
Uvažujete-li o právních krocích tak jsem jednoznačně pro, aby orgány činné v trestním řízení prokázaly nebo vyvrátily možné zneužití pravomoci veřejného činitele z vaší strany a tím potvrdily nebo vyvrátily zákonnou nebo minimálně morální odpovědnost.
 
 
 
S pozdravem
  
 
                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA