Demografická studie a strategický plán

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
Interpelující:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Vážená paní
Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

Praha, 5.11.2019

Vážená paní starostko,

na jaře jsme zadali vypracování první fáze demografické studie, která měla být podkladem pro všestranný strategický plán rozvoje městské části Praha 5. Tato první fáze měla být dodaná ke konci září tohoto roku.

Jelikož nám rozvoj městské části leží na srdci nadále, prosím o sdělení:
– Jak daleko se dostalo zpracování zmíněné první fáze demografické studie, která byla radnicí objednaná?
– Jaký je výhled na zhotovení původně zamýšlené druhé fáze této studie?
– Máte v plánu se věnovat strategickému plánu rozvoje městské části? Pokud ano, jak a v jakém časovém horizontu mohou občané očekávat výstupy tohoto úsilí? Jaké výstupy to budou?

Vřele Vám děkuji za odpovědi a přeji mnoho zdaru.

Zdraví

Daniel Mazur
zastupitel, Piráti

Odpověď: