Dalejský potok

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
19. 10. 2016
Interpelující:
Josef Matoušek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

Interpelace

 

V Praze 22.9.2016

 

Vážený pane starosto,

 

 

 

dovoluji si Vás upozornit, že v březnu letošního roku firma Lesy hl.m. Prahy poškodila lávku přes Dalejský potok (naproti domu K Dalejím 480, Praha 5.).

Do dnešního dne jsme čekali, že firma lávku, kterou poškodila, uvede do původního stavu.

¨Nestalo se tak, v lávce se objevily díry. Zábradlí je tak poškozené, že jsme ho museli provizorně zabezpečit, aby nespadlo do potoka. Dovolujeme si Vám připomenout, že po několikaletém neúspěšném dopisování s panem radním Štěpánkem, kdy jsme žádali opravu lávky, si tuto lávku občané s naší pomocí opravili sami. Lávka je určena pouze pro pěší a tak mnohatunová lesní technika vykonala své.

Zábradlí nevydrželo kácení stromů s průměrem kmene cca 80 cm.

Práce lesáků zde byla zbytečná a ještě udělali škodu.

Protože na naše dopisy adresované OOP MHMP, radní Plamínkové a Lesům hl.m. Prahy jsme dostali jen vyhýbavé odpovědi, že oni ne, že to samo, že to už bylo……

Obracím se proto na Vás.

Lávku jsem provizorně opravil já, ale to víte, už mě nebaví pracovat zadarmo místo zodpovědných dobře placených úředníků, kteří se často chovají nezodpovědně.

 Prosíme Vás postarejte se o opravu lávky. Děkuji a jsem s pozdravem.

 

 

Josef Matoušek

zastupitel

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

Starosta

 

Vážený pan Josef Matoušek

Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 9. 2016.

K Vaší interpelaci týkající se poškození lávky přes Dalejský potok Vám sděluji, že tato lávka není zanesena do katastru nemovitostí. Pozemek p. č. 1739, k. ú. Hlubočepy, tj. koryto potoka, přes který lávka vede, je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Pozemek p. č. 5733/1, k. ú. Hlubočepy (komunikace), který ke korytu přiléhá, je rovněž ve vlastnictví Hlavního města Prahy a pozemek p. č. 1759/1, k. ú. Hlubočepy (dráha), který přiléhá ke korytu z druhé strany, je ve vlastnictví Českých drah, a.s.  Jak vyplývá z výše uvedených údajů, pozemek, na kterém se lávka nachází, není ve správě Městské části Praha 5, a z tohoto důvodu nemůže MČ Praha 5 opravu tohoto můstku provést. Proto Vám doporučuji nadále jednat s Magistrátem hlavního města Prahy, konkrétně s Odborem ochrany prostředí.

 

V Praze dne 18. 10. 2016

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě