Článek na wwwP5

Datum interpelace:
11. 12. 2008
Datum odpovědi:
19. 02. 2009
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
 
Vážený pane starosto,
 
tiskový mluvčí dne 14. 1. 2008 zveřejnil na webových stránkách MČ Praha 5 článek s názvem „Opozice se opět láme do otevřených dveří, starosta Prahy 5 Milan Jančík již ve středu vyzval k řešení situace v kontrolním výboru“. Odkazuje tedy na jakousi výzvu starosty ze dne 12. 11. 2008. Je s podivem, že úřad, který dokonce splnil požadavky systému řízení jakosti ISO 9001, nebyl schopen tuto výzvu doručit adresátům dříve, než v úterý 18. 11. 2008, tedy skoro za týden. Předsedové klubů tedy zcela jednoznačně o této výzvě nevěděli, název tohoto článku je slušně řečeno zavádějící. Na moji výslovnou žádost o uveřejnění opravy tiskový mluvčí nereagoval, až na výslovnou žádost o odpověď. Je mi celkem lhostejné, zda tiskový mluvčí ve výše uvedeném článku úmyslně lže, nebo pouze zveřejnil neověřené informace, v každém případě postupoval značně neprofesionálně. Žádám tedy o:
1.      Zveřejnění článku, který jsem mu zaslal, doplněného vysvětlujícím komentářem, proč je zveřejňován s takovým zpožděním a omluvou předsedům opozičních klubů.
2.      Sdělení, jaká byla učiněna opatření, aby podobná zavádějící tvrzení již nebyla zveřejňována.
3.      Zjištění, který článek v systému řízení jakosti ISO 9001 selhal a jaké z toho byly vyvozeny důsledky.
4.      Sdělení, zda považujete za únosné, aby tiskový mluvčí vykazoval takovéto zásadní chyby ve své práci.
 
Po zkušenostech s vyřizováním odpovědí na většinu předcházejících interpelací si dovoluji upozornit, že platný zákon stanovuje na odpověď dobu 30 dní, nikoliv „uherský rok“.
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 11. 12. 2008

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,
výzvu ke spolupráci jsem napsal ve středu 12.11.2008 a v poslaneckém klubu byla k dispozici druhý den odpoledne. Ve dnech 15.11 – 16.11. následoval víkend, na který navazoval den pracovního volna.
Nemám povědomost, že by došlo k porušení systému řízení jakosti ISO 9001, pokud naleznete konkrétní článek systému řízení, který měl být porušen, dejte mi, prosím vědět.
Připravujeme na webu městské části www.praha5.cz prostor, ve kterém by měli zastupitelé možnost informovat občany o své činnosti.
Tiskový mluvčí reagoval na informaci od zástupců médií o tom, že jim opoziční zastupitelé MČ Praha 5 rozeslali vyjádření, že mnou nebyli osloveni formou dopisu o řešení situace v kontrolním výboru. Vzhledem k tomu, že se tato informace nezakládala na pravdě, poskytl jim vyjádření, které současně umístil na web městské části. Nesdílím proto názor, že by tímto tiskový mluvčí udělal jakoukoli chybu.
           
 
 
 
           
S úctou                                                                     
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě