České dráhy

Datum interpelace:
20. 05. 2004

Interpelace:

Interpelace k bodu 47. ze zasedání ZMČ Praha 5 dne 20.5.2004

  

Žádám o :

 

 

1.        Notářsky ověřená vyjádření generálního ředitele ČD k původní předložené písemnosti o prodeji pozemků Českých drah (předloženo v prosinci 2003). (Vysvětlení proč bylo zastupitelstvo mylně informováno o záměru Českých drah pozemky prodat Městské části Praha 5?)

 

2.        Notářsky ověřené vyjádření dozorčí rady a generálního ředitele Českých drah k záměru založení akciové společnosti a zejména rámcových podmínek vložených do budoucí zakládací listiny a statutu této akciové společnosti. Jsem ochotna je převzít osobně, aby nebyla obava ze zveřejnění z důvodů ochrany privátních obchodních zájmů.

  

3.        Vysvětlení a přešetření výše úroků vkladu 233 mil. Kč na depositním účtu AK ve srovnání s úroky na účtu ČS, kde má uloženy prostředky MČ. (Podle mých informací činí úrok u ČS  2,2 %, úrok u KB činí 1,7%) Žádám o předložení smlouvy s AK obsahující finanční podmínky deponování částky 233 mil. Kč na účtu AK.

 

  

Dne 20. 5. 2004                                                                     E. Jelínková

Odpověď:

Vážená kolegyně,

 

odpovídám na Vaši interpelaci a sděluji následující:

k bodu 1 a 2)  

Na základě rozhodnutí ZMČ Praha 5 ze dne 20.5. 2004 a výše uvedené interpelace  byly kontaktovány ČD a. s., resp.  předseda Dozorčí rady ČD a. s. a  náměstek ministra dopravy ČR Ing. Kocourek  o písemné vyjádření DR ČD a. s. k záměru založení společné obchodní společnosti-formou a. s. (žádost o usnesení dozorčí rady ze dne 30.4. 2004) s MČ Praha 5 V současné době čekáme na odpověď od DR ČD a. s.. Po jejím obdržení bude Vám i všem zastupitelům MČ Praha 5 tento dokument k dispozici..

k bodu 3) .

V případě dalších doplňujících dotazů kontaktujte příslušné odbory ÚMČ Praha 5.

Přílohou je usnesení RMČ č. 26/738/2004, informace České spořitelny o úrokových sazbách a snížení úrokové míry na účtech MČ Praha 5 k 1.2. 2004 ze dne 27.1. 2004..

 

S úctou

 

                                                                                             Milan  J a n č í k

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě