Causa Agentura

Datum interpelace:
29. 07. 2010
Datum odpovědi:
06. 09. 2010
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace
 
 
Vážený pane starosto,
 
ve sdělovacích prostředcích se před časem objevilo tvrzení z tiskové konference Rady MČ, že politickou odpovědnost za causu „Agentura Praha 5“ má p. Matoušek. Rád bych věděl, v čem konkrétně jeho „politická“ odpovědnost spočívá a zda za tuto causu nemá i jinou, než jen politickou, odpovědnost.
 
 
 
 
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 29. 7. 2010

Odpověď:

 
 
 
Vážený pane doktore,
 
nechci spekulovat o vyjádřeních bývalého starosty Jančíka a ani o tom, jak byla přepsána do médií. Skutečnost je taková, že bývalý předseda bytové komise (později výboru) Matoušek byl předkladatelem materiálů, týkajících se Agentury Praha 5. Z dikce zákona se pak dá odvozovat vyšší míra odpovědnosti předkladatele.
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Horák

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě