CALM DOWN PRODUCTION

Datum interpelace:
22. 11. 2016
Datum odpovědi:
27. 01. 2017
Interpelující:
Pavel Chramosta
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Vážený pane starosto

Obracím se na Vás, jakožto vrcholného představitele MČ P5, protože nevím, kdo byl v té době gesční radní.

 

Rada městské části Praha 5 dne 18.05.2016 usn. č. 20/664/2016 schválila:

 

  1. Výpověď stávající nájemní smlouvy č. 50/0/ZOOA/14 ze dne 11.08.2014 na pronájem objektu bez č. p. – prostoru sloužícího podnikání ev. č. 901, umístěného na pozemku parc. č. 554, k. ú. Smíchov u ulice Hořejší nábřeží, Praha 5 nájemci: CALM DOWN PRODUCTION, s. r. o. IČ 26196867 a to k datu schválení vítěze výběrového řízení na pronájem dětského hřiště Aréna na Hořejším nábřeží
  2. záměr pronájmu dětského hřiště Aréna na Hořejším nábřeží za účelem vybudování a provozování volnočasových aktivit na části pozemku parc. č. 555 a 554 o celkové zaplocené rozloze 6.326,7 m2, k. ú. Smíchov, včetně objektu bez č. p. – kavárna o celkové rozloze 77,06 m2

 

Můj dotaz se týká tohoto: Z jakého důvodu nebylo toto projednáno ve stálých komisích a výborech zřízených radou a zastupitelstvem MČ P5 a to zejména v komisi OA, které jsem byl členem a která by se touto pro Vás asi nevýznamnou epizodou ráda zabývala.

O tomto svědčí i to, že KOA sama toto začala projednávat a ve svém usnesení vyzvala radu k předložení podkladů.

Děkuji za odpověď.

Pavel Chramosta

zastupitel

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         starosta

                                                                                              Vážený pan

                                                                                         zastupitel MČ Praha 5

                                                                                         Pavel Chramosta

 

                                                                                                                  V Praze dne 16. 1. 2017

 

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 11. 2016.

 

Jak vyplývá z § 101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění, je role komise rady městské části iniciativní a poradní.

Rada městské části komise svým rozhodnutím zřizuje a ty jsou jí proto následně podřízeny.

Došlo k vypsání standardního transparentního a otevřeného výběrového řízení, do kterého se mohl přihlásit libovolný subjekt.

Radní pro oblast majetku městské části Praha 5 – Ing. Pavel Richter zřejmě proto materiál do tehdejší komise OA nepokládal za nutné předkládat, neboť jej neshledal jako nikterak složitý.  

 

 

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

starosta Městské části Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě