Bytové domy Malvazinky - urgence

Datum interpelace:
22. 03. 2007
Datum odpovědi:
21. 03. 2007
Interpelující:
Růžena Peterková
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

 

Věc:   Interpelace „Bytové domy Malvazinky“    – URGENCE

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

Dne 22.3.2007 jsem obdržela na stůl při zasedání zastupitelstva „odpověď“ na interpelaci ze dne 15.2.2007, se zpožděním a antidatovanou na 14.3.2007. Vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto nedostačující odpověď, žádám, aby moje interpelace ze dne 15.2.2007 s názvem „Bytové domy Malvazinky“ byla Vámi předána příslušnému odboru ÚMČ Praha 5 a očekávám v zákonné lhůtě odpověď mající obsah.

 

 

Praha 22.3.2007                                                        Růžena Peterková

 

 

Příloha: Vlastní interpelace ze dne 15.2.2007.

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 21. března 2007

 

 

Věc: Interpelace   Bytové domy Malvazinky – urgence 

 

Vážená paní zastupitelko,

jak jsem již napsal v odpovědi na předchozí interpelaci,  daná problematika nespadá do kompetence starosty, nemohu se k ní proto vyjadřovat a tak neshledávám na mé odpovědi nic nedostatečného.  Smyslem  interpelací také není požadovat předávání materiálů odborům. Přesto jsem se rozhodl vám vyhovět a požádal jsme pana tajemníka, aby vaší interpelaci  předal k vyřízení příslušným odborům zajišťující správní řízení.

           

 

           

S pozdravem

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě