Bytové domy Malvazinka

Datum interpelace:
15. 06. 2006

Interpelace:

Interpelace ve věci „Bytové domy Malvazinka“

 

 

Stručný popis problému: V září 2004 byla na úřad předložena žádost o udělení rozhodnutí o umístění stavby bytového domu  s 16 ti byty v sousedství ulice Černochova v Košířích v lokalitě zvané Šalamounka. V průběhu projednávání, které probíhalo na našem úřadu, se údajnou chybou změnil projekt ze záměru výstavby jednoho domu o 7 podlažích na  projekt dvou domů  o 10 ti podlažích s celkovým počtem 133 bytů. Přes sporná posouzení a námitky k projektu ( dopravní obslužnost, srovnání s průměrnou intenzitou  okolní zástavby, sousedící prodané parcely plánované pro vilovou zástavbu, blízkost přírodního parku a vyjádření organizací působících v ochraně přírody) bylo vydáno naším úřadem kladné rozhodnutí o umístění tohoto souboru staveb. Rozhodnutí bylo napadeno odvoláním účastníků řízení – občanů bydlících v sousedství  a přes odvolací stupně se dostalo k projednání až na Ministerstvo pro místní rozvoj, které o věci dosud nerozhodlo.

V současnosti tedy stále není platné rozhodnutí o umístění stavby a přesto jsou plánované byty nabízeny komerčně k prodeji a prodávány. Podle internetového záznamu je prodáno 52 bytů a nabídka je inzerována dokonce opakovaně v našem tisku v Pražské pětce. Dochází tak ke klamání kupujících a k značné nejistotě o právním stavu u občanů, kteří čekají na výsledek řízení o odvolání.

Žádám radu Městské části Praha 5 o vyjádření k tomuto problému a návrh postupu  dalšího řešení, které by dalo do souladu právní a rozumný stav věci a bylo vstřícné k požadavkům občanů v dané lokalitě, kteří se nebrání výstavbě v přijatelných parametrech.

 

 

 

Praha 15. června 2006                                    Doc.RNDr. Eliška Jelínková, CSc. 

Odpověď:

Vážená kolegyně,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ve věci Bytových domů Malvazinka a sděluji následující:

 

odbor územního rozhodování vedl územní řízení na umístění stavby Bytové domy Černochova (správný název), které bylo řádně projednáno se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy.

Někteří účastníci řízení využili svého práva, vznesli námitky a odvolali se proti vydanému rozhodnutí k stavebnímu odboru  MHMP.

Stavební odbor MHMP potvrdil rozhodnutí OÚR MČ Prahy 5 v plném rozsahu.

Rozhodnutí o umístění stavby Bytové domy Černochova nabylo právní moci dne 26. 9. 2005. V návaznosti na tuto skutečnost z pohledu legalizace umístění stavby je příslušná inzerce v pořádku.

 

S úctou

 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k           

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě