Bytová problematika za O. Gála

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Interpelující:
Eva Kalhousová
Interpelovaný:
Ing. Jan Matoušek

Interpelace:

Interpelace 28. 6. 2007

určeno Ing. Matouškovi

 

 

Vzhledem k tomu, že neustále přetrvávají dotazy občanů ze sociálně znevýhodněných skupin k práci tehdejšího  radního Ondřeje Gála z období 1998 – 2002, který měl na starosti bytovou problematiku a vzhledem k tomu, že se tyto problémy  přenášejí do práce současného bytového výboru ZMČ   Prahy 5 žádám o písemnou odpověď na tuto otázku:

1)      zda proběhla kontrola výměn bytů z období působení radního Ondřeje  Gála ve funkci

2)      zda existují zápisy ze schůzek s uchazeči o byt z romské komunity, konkrétně mě zajímá období, kdy bytová komise navrhla přidělení bytu a materiál čekal na projednání v RMČ

3)      zda existují zápisy z jednání s majiteli soukromých domů o poskytování bytových náhrad

  

Eva Kalhousová

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě