Strategie bytové politiky

Datum interpelace:
11. 06. 2009
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
Ing. Jan Matoušek
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Pan
Ing. Jan Matoušek
Předseda Bytového výboru MČ Praha 5
 
 
                                                                                                          V Praze dne 11. 6. 2009
 
 
 
Interpelace ve věci procesu projednávání a schvalování Strategie bytové politiky
 
 
 
Vážený pane předsedo,
v souvislosti se schválenými usneseními ZMČ Praha 5 bod programu č. 16/46/2009-II týkající se vytvoření nové Strategie bytové politiky pro MČ Praha 5 se Vás táži:
1)     Z jakého důvodu jste se neřídil jednomyslně schválenými usneseními výše zmíněného bodu, tedy proč jste nedodržel termíny plnění, která z těchto usnesení plynula?
2)     Jak budete v celé této věci nyní postupovat, respektive, hodláte vůbec respektovat někdy tato usnesení, a pokud ano, v jakém časovém harmonogramu?
3)     Jaké koncepční/systémové věci jste za téměř tři roky, kdy zastáváte funkci předsedy BV, navrhnul a prosadil v rámci bytové politiky MČ Praha 5?
4)     Uvažujete o změnách Pravidel přidělování obecních bytů, a pokud ano, v jakém smyslu a v jakém časovém horizontu?
Předem děkuji za odpověď!
 
S pozdravem
 
Mgr. Lukáš Budín – zastupitel MČ Praha 5
Lukas.budin@zeleni.cz
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě