Bydliště jako předpoklad pro výkon funkce zastupitele

Datum interpelace:
07. 03. 2023
Datum odpovědi:
05. 04. 2023
Interpelující:
Bc. Lukáš Herold
Interpelovaný:
Ing. Milan Vrkoč

Interpelace:

Téma: bydliště jako předpoklad pro výkon funkce zastupitele
Interpelovaný: Ing. Milan Vrkoč, radní městské části Praha 5

V Praze dne 7. března 2023

Vážený pane radní,
v předchozí interpelaci ze dne 17. ledna tohoto roku jsem se ptal pana starosty Jaroslava Pašmika na to, zda je pravda, že jste se přestěhoval do Prahy až 17. července minulého roku, těsně před komunálními volbami, a to ještě do rodiny kolegy Bartoně ze Snu 21 pro Prahu 5. Prosil jsem
o rozptýlení pochybností, že jste tak udělal toliko „papírově“ a že dále žijete a podnikáte ve středočeských Hostivicích. Mnoho jsem se toho nedozvěděl. Pan starosta stroze odpověděl, že máte v Praze 5 pronajatý byt. To však nikdo nerozporoval. Krom toho, jak se dá vyčíst z otevřených zdrojů,
u rodiny pana kolegy Bartoně (to je ten, co na něj zastupitel Světlík křičí a uráží ho na potkání) se Vám už nelíbí (neporadila Vám to Praha 5 Sobě, že ne?) a rozhodl jste se „přestěhovat“ z Jinonic na Smíchov na adresu Plzeňská 448/44. Dům je to sice spíše neobývaný než obývaný, ale dle Transparency Internacional – Česká republika, o.p.s. je to i adresa trvalého bydliště vašeho šéfa zastupitele
a senátora, „rakovničáka“ Václava Lásky, a to se vyplatí. Musím se přiznat, že tímto krokem jste mé pochybnosti o Vašem bydlišti v Praze 5 nerozptýlil ba právě naopak. Teď je jenom otázkou, zda vaše chování je jen zneužíváním nedostatečné zákonné definice toho, kdy člověku hlášenému k trvalému pobytu kdekoliv vzniká v místě právo tam rozhodovat o obecních zastupitelích, respektive právo být volen. Nebo se spíše blíží úvaze Ústavního soudu, že soud může ze seznamu voličů vyškrtnout ty, kdo se skutečným životem obce nemají objektivně nic společného. Krom toho již před dvanácti lety Ústavní soud (v souvislosti s případem zmanipulovaných voleb v Karlově Studánce) řekl: Ústavní soud využívá příležitosti a apeluje na zákonodárce, aby uvážil, zda podmínky aktivního volebního práva do zastupitelstev obcí neupřesnit, respektive nezměnit tak, aby bylo znemožněno nebo alespoň podstatně znesnadněno zneužití stávajícího benevolentně nastaveného kritéria trvalého pobytu.“ Nevím jak Vám, ale já otázku vašeho bydliště považuji za závažnou a edovedu si představit, že byste se jí promlčel celé čtyři roky, zejména když pan starosta Pašmik již na ustavujícím zastupitelstvu vyžadoval po zastupitelích, aby své bydliště jasně deklarovali. Zároveň věřím, že tato má interpelace nepovede k vašemu dalšímu stěhování, ono to dá dost papírování a času a peněz, i když toho nábytku a krabic je nejspíš poskromnu😊
Ještě před tím, než se zeptám, si dovolím jeden dovětek. Člověk se může mýlit, a tak když jsem se v lednu ptal, zda vedoucí odboru veřejného prostranství a zeleně nebude Laura Kopecká, kterou v posledních letech řídil naštěstí již bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, mýlil jsem se. Transparentní výběrové řízení na tuto pozici vyhrála a radou byla pověřena Eva Jakubcová a jaká to náhoda – přichází z Schienherrova TSK.
Úvod byl dlouhý, otázky budou o to stručnější: Vážený pane radní, od kdy papírově bydlíte na Praze 5? Budete zde někdy opravdu bydlet, nebo si z nás budete jen dělat legraci? Jak chcete rozptýlit naše oprávněné pochybnosti?
Váš stranický kolega Henryk Josef Tietjen si pod svůj podpis dodává citát: Domnívám se, že politik může říkat pravdu a žít v souladu se svým svědomím. Já se o to alespoň snažím.” – Václav Havel…Prosím snažte se i Vy.
S pozdravem
Lukáš Herold

Odpověď:

LUKÁŠ HEROLD

Vážený pane zastupiteli,

splnil jsem všechny náležitosti, abych mohl kandidovat v komunálních volbách na Praze 5. Mám
trvalé bydliště na Bertramce, kde se zdržuji. Více se k této záležitosti nehodlám vyjadřovat.

S pozdravem

Ing. Milan Vrkoč
radní pro veřejný prostor a životní prostředí
V Praze dne 4.4.2023

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě