Buďánka

Datum interpelace:
17. 01. 2023
Datum odpovědi:
15. 02. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Buďánka
Interpelovaný: Starosta Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Vážený pane starosto,
dovolte, abych se dotázal na následující ve věci kolonie Buďánka v Košířích:
1. Jaký je vývoj ve věci uzavření smluv o výpůjčce?
2. V jakém režimu a rozsahu bude provozováno informační centrum?
3. Jaké další záměry využití majetku v kolonii Buďánka má Vaše Rada?
Děkuji za Vaši odpověď.

Fort Wayne, Indiana, 17. ledna 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Damašek, MBA
člen ZMČ Praha 5

Praha 15. února 2023

Č. j.: MC05 32023/2023

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 17. 1. 2023 ve věci kolonie Buďánka v Košířích.
Ve svém vystoupení jste vznesl dotazy následujícího znění:
„1. Jaký je vývoj ve věci uzavření smluv o výpůjčce?
2. V jakém režimu a rozsahu bude provozováno informační centrum?
3. Jaké další záměry využití majetku v kolonii Buďánka má Vaše Rada?

K otázce č. 1 „Jaký je vývoj ve věci uzavření smluv o výpůjčce?“ Vám sděluji následující:
Jak víte, předchozímu vedení MČ P5 se bohužel nepodařilo domluvit akceptovatelné podmínky pro obě strany. Proto smlouva o výpůjčce na budovu č. p. 3333 včetně přiléhajících pozemků, která je připravována na základě schváleného záměru usnesením Rady MČ Praha 5 č. 36/1022/2022 ze dne 22. 08. 2022, není dosud finálně odsouhlasena protistranou, jednání stále probíhají.

K otázce č. 2 „V jakém režimu a rozsahu bude provozováno informační centrum?“
Vám sděluji následující:
Režim a rozsah provozu informačního centra je stále předmětem jednání
s protistranou, což je také jedním z důvodů, proč se dosud nepodařilo smlouvu o výpůjčce uzavřít.

K otázce č. 3 „Jaké další záměry využití majetku v kolonii Buďánka má Vaše Rada?“ Vám sděluji následující:
Jednání o dalších záměrech probíhají. Jakmile dojde k posunu, informaci zveřejníme. V záležitosti Buďánek se každopádně necháme vést manuálem revitalizace, který zpracovala architektka Markéta Smrčková s kolektivem.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
starosta

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě