Buďánka III.

Datum interpelace:
12. 09. 2023
Datum odpovědi:
09. 10. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Mgr. Radka Šimková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Buďánka III.
Interpelovaný: Starostka Mgr. Radka Šimková

Vážená paní starostko,
na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 17. ledna 2023 a následně dne 7. března 2023 jsem se dotazoval na vývoj a záměry Rady, pokud jde o kolonii Buďánka v Košířích.
Od mého posledního dotazu uplynul již půl rok, který byl jistě naplněn snaživou prací, takže se Vás dovoluji znovu tázat:
1. Jaký je vývoj ve věci uzavření smluv o výpůjčce?
2. V jakém režimu a rozsahu bude provozováno informační centrum na Buďánkách? (Ve své odpovědi z 5. 4. 2023 jste psal: „Předpokládám, že informační centrum bude fungovat alespoň 4 dny v týdnu s pravidelnou otevírací dobou.“ Doufám tedy, že jsme se za půl roku od slovesa „předpokládám“ posunuli k „dosáhli jsme dohody o provozování informačního centra na Buďánkách v tomto režimu a rozsahu….“!)
Pokud jde o moji třetí otázku z lednové a březnové interpelace, předpokládám, že za půl roku se Vaše koalice posunula k vydefinování konkrétního smysluplného záměru využití předmětného majetku. Ergo, tážu se znovu:
3. Jaké záměry využití majetku v kolonii Buďánka má Vaše Rada?
Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 12. září 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Damašek, M.A.
člen ZMČ Praha 5

Praha, 4. říjen 2023

Č. j.: MC05 215311/2023

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 12. 9. 2023 s názvem „Buďánka III.“. Ve Vašem vystoupení jste vznesl dotazy následujícího znění:
„…1. Jaký je vývoj ve věci uzavření smluv o výpůjčce?
2. V jakém režimu a rozsahu bude provozováno informační centrum na Buďánkách? (…)
3. Jaké záměry využití majetku v kolonii Buďánka má Vaše Rada?“

K Vašim dotazům sděluji následující:
K dotazům č. 1 a 2 sděluji, že aktuálně probíhá se spol. Buďánka, z.ú. finální projednávání znění smlouvy o výpůjčce včetně definování rozsahu provozování informačního centra. Do dnešního dne nebyla nalezena shoda na otevíracích hodinách informačního centra.

K Vaší třetí otázce sděluji, že záměr využití majetku v Kolonii Buďánka zůstává neměnný, a tudíž odpověď je totožná jako v případě Vaší předchozí interpelace, kterou jste vznesl na zasedání ZMČ Praha 5 dne 7. 3. 2023, tzn. „Aktuální záměry v kolonii Buďánka jsou výpůjčka objektu Koloniálu č.p. 3333 s přilehlými pozemky subjektu Buďánka, z.ú., dále pronájem objektu bývalé Sazky s dotčenými pozemky za účelem jeho rekonstrukce v roce 2023.“ Doplňuji, že u objektu tzv. Sazky došlo k posunu
a rekonstrukce již v současné době probíhá. „O dalším využití majetku (např. formou výpůjčky či pronájmu) v kolonii Buďánka se jedná, a to za účelem realizace plánovaných projektů obsažených Masterplanu, resp. v Manuálu revitalizace památkové zóny (např. Obnova vinice sv. Kristýny na Buďánkách na pozemku parc. č. 4547/1, k.ú. Smíchov, projekt Za Buďánka krásnější!, úpravy terénu, výsadeb a pěstebních opatření, projekt společenské komunitní pekárny apod.).“

S pozdravem

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě