Buďánka II.

Datum interpelace:
07. 03. 2023
Datum odpovědi:
05. 04. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Buďánka II.
Interpelovaný: Starosta Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Vážený pane starosto,
na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 17. ledna 2023 jsem se dotazoval na vývoj a záměry Rady, pokud jde o kolonii Buďánka v Košířích.
Od mého dotazu uplynul měsíc a půl, který byl jistě naplněn snaživou prací, takže se Vás dovoluji znovu tázat:
1. Jaký je vývoj ve věci uzavření smluv o výpůjčce?
2. V jakém režimu a rozsahu bude provozováno informační centrum na Buďánkách?
Pokud jde o moji třetí otázku z lednové interpelace, jsem trochu na rozpacích z Vaší nicneříkající odpovědi. Přemýšlím, zda jste mi nechtěl odpovědět či zda Vaše Rada nemá ponětí, co chce s nemovitým majetkem na Buďánkách dělat, nebo zda došlo k nepochopení textu a toho, na co jsem se ptal. Zajisté jsem se neptal, zda se „necháte vést Manuálem revitalizace“, tím se řídit musíte, resp. závazným vyjádřením orgánů státní správy v této věci. Také jsem se neptal, zda „probíhají jednání o dalších záměrech“. Chcete mi touto odpovědí snad říct, že současná Rada nemá žádnou představu, jak s takto významným majetkem naložit? To by bylo poněkud ničemné a smutné. Ergo, tážu se znovu:
3. Jaké záměry využití majetku v kolonii Buďánka má Vaše Rada?
Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 7. března 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Damašek M.A.
Člen Zastupitelstva MČ Praha 5

Č.j.: MC05 72785/2023 Praha 5.dubna 2023

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 7.3.2023 k otázkám týkajících se vývoje a záměru Rady, pokud jde o kolonii Buďánka v Košířích:

1. Jaký je vývoj ve věci uzavření smluv o výpůjčce?

2. V jakém režimu a rozsahu bude provozováno informační centrum na Buďánkách?

Nejprve konstatuji, že naše politická reprezentace se otázce Buďánek věnuje a se situací je dobře seznámena. Koneckonců, jeden z našich zastupitelů byl dlouhou dobu ve správních orgánech občanské instituce, která tento prostor rozvíjí.

K vašim otázkám:

Jednání o finálním znění smlouvy o výpůjčce objektu Koloniálu s přilehlými pozemky na základě schváleného záměru usnesením RMC/36/1022/2022 ze dne 22. 8. 2022 se subjektem Buďánka, z.ú. stále probíhají, a to z důvodu nastavení režimu fungování informačního centra, jehož provoz je podmínkou pro výpůjčku objektu a uzavření smlouvy.

O režimu a rozsahu provozu informačního centra se stále vedou jednání s Buďánka, z.ú. Předpokládám, že informační centrum bude fungovat alespoň 4 dny v týdnu s pravidelnou otevírací dobou.

Aktuální záměry v kolonii Buďánka jsou výpůjčka objektu Koloniálu č.p. 3333 s přilehlými pozemky subjektu Buďánka, z.ú., dále pronájem objektu bývalé Sazky s dotčenými pozemky za účelem jeho rekonstrukce v roce 2023.

O dalším využití majetku (např. formou výpůjčky či pronájmu) v kolonii Buďánka se jedná, a to za účelem realizace plánovaných projektů obsažených Masterplanu, resp. v Manuálu revitalizace památkové zóny (např. Obnova vinice sv. Kristýny na Buďánkách na pozemku parc.č. 4547/1, k.ú. Smíchov, projekt Za Buďánka krásnější!, úpravy terénu, výsadeb a pěstebních opatření, projekt společenské komunitní pekárny apod.)

S pozdravem,

Mgr. Jaroslav Pašmik MBA
Starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě