Bilingvní výuka

Datum interpelace:
24. 02. 2022
Datum odpovědi:
18. 03. 2022
Interpelující:
Mgr. Vít Šolle
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

24.2.2022
Vážená paní starostko,

projekt bilingvní výuky pro ZŠ Chaplinovo náměstí zní jako chvályhodný nápad. Bohužel nebyl ve školském výboru projednán dříve, než byl předložen ke schválení RMČ a nyní se pod rouškou bilingvní výuky chystá zavedení soukromého vyučování na ZŠ Chaplinovo náměstí. Roční školné bude 78 000 korun. Rodiče toto školné nebudou hradit škole, to by bylo jasné a prokazatelné porušení Školského zákona, ale soukromé společnosti Toscool za takzvané “fakultativní odpolední kroužky”. O přijetí žáka do této elitní třídy rozhodne sice paní ředitelka, ale pouze pokud bude zmíněné společnosti zaplaceno školné. Toto spojení obchází smysl §2 Školského zákona o rovném přístupu ke vzdělávání a je v rozporu s odstavcem d), který určuje bezplatné základní vzdělávání ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí. Přitom u nás mohou vznikat soukromé školy a vybírat školné a třeba si pronajmout učebny na Barrandově. Věci jsou pak jasné a rodiče budou vědět, o co tady běží. V pedagogickém sboru budou pracovat vedle sebe učitelé a někteří z nich budou za stejnou práci brát násobně více z druhé pracovní smlouvy pro Toscool. Není divu, že ČSI s projektem nesouhlasí a řeší stížnosti rodičů a pedagogů pro obcházení zákona.

Zcela nepřijatelné také je, že vedení radnice vystavuje trvalému mlžení a zamlčování vedení školy. Porušit takto flagrantně rovnost šancí žáků jedné školy je krátkozraké a vytvoří konfliktní situace.

Žádám Vás, abyste od toho projektu upustila, a naopak se za zřizovatele vrátila k finanční podpoře rodilých mluvčí na školách v Praze 5.

Vážená paní starostko,

1. Jak se zachová vedení školy k žákovi, jejichž rodiče odmítnou zaplatit školné společnosti Toscool?
2. Byl tento projekt projednán v pedagogické radě a na třídních schůzkách?
3. Bude možno kontrolovat účetnictví společnosti Toscool?

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Mgr. Vít Šolle, zastupitel za KDU-ČSL

Odpověď:

V Praze dne 18. března 2022

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 24. 2. 2022. Ve Vaši interpelaci jste vznesl dotazy týkající se projektu bilingvní výuky na ZŠ a MŠ Barrandov,  Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615.

K Vašim dotazům si dovoluji sdělit, že projekt bilingvní výuky byl odložen, jak vyplývá i z vyjádření ředitelky dotčené základní školy, paní Mgr. Veroniky Urban Volfové, které bylo zveřejněno na webových stránkách školy (www.zsbarr.cz):

„ZŠ a MŠ Barrandov na základě poptávky rodičů a za podpory radnice MČ Praha 5 plánovala od školního roku 2022/2023 zahájit projekt bilingvní výuky. Tento projekt se bohužel stal objektem politických střetů. Naše škola chce zůstat důsledně apolitická a nemá zájem být součástí předvolebního boje před nadcházejícími komunálními volbami. Proto jsme se po vzájemné dohodě dohodli se spolupracující organizací TOSCOOL otevření bilingvní třídy odložit. Práce na bilingvním programu i nadále pokračují a věříme, že tento druh vzdělávání budeme moci našim žákům v budoucnosti nabídnout.“

Na základě výše uvedeného se domnívám, že již není nutné zodpovídat Vaše dotazy.

 

S úctou

Mgr. Renáta Zajíčková

starostka

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě